Rederiforbundet har mål om å kunne seile fra Rotterdam, bildet, til Shanghai uten utslipp – hvert fall innen ti år. Foto: Jerry Lampen / NTB Scanpix

Norske skipsredere vil seile til Kina uten utslipp

– Hvis Greta Thunberg er sint og Fred. Olsen er rasende, er jeg veldig utålmodig. Vi trenger politikk som bringer oss i riktig retning mye, mye hurtigere, sier direktøren i Rederiforbundet.


  • Geir Søndeland/Stavanger Aftenblad
Publisert

I et ferskt intervju med Stavanger Aftenblad uttalte Fred. Olsen at han krever klimahandling før verden styrer inn i det han kaller en ekte syndflod.

– Fred. Olsen peker på noe helt avgjørende: Vi er på feil kurs, og vi er ikke engang i nærheten av å komme oss inn på rett kurs, sier administrerende direktør i Rederiforbundet, Harald Solberg, som selv etterlyser kraftige utslippskutt.

– Utslippene må gå mye raskere ned enn de reelt sett har steget historisk, sier Solberg.

– Er det på drivstoff skipsfarten kan få et gjennombrudd?

– Ja. Gjennombruddet kommer til å bli styrt av når vi kan seile fra Rotterdam til Shanghai uten utslipp. Vi jobber for at skal skje så raskt som mulig – hvert fall innen ti år. Da må næringen jobbe sammen med myndigheter, sier Solberg.

– Hvem blir taperne her?

– De som ikke klarer å omstille seg fort nok. Når teknologiskiftet først kommer, skjer det veldig fort.

Hør podkast om grønn skipsfart:

– Havvind erstatter kull

I et brev til Olje- og energidepartementet påpeker Solberg at flytende havvind vil bidra til å erstatte sterkt forurensende kullkraftproduksjon på strømnettet i Europa og resten av verden.

Solberg peker også på et stort potensial for å elektrifisere offshore olje- og gassinstallasjoner med kraft fra flytende havvind.

Olje- og energiminister Kjell-Børge Freiberg (Frp) slo i forrige uke fast at det er uaktuelt å subsidiere utbygging av vindkraft til havs i Norge. Det ble sagt på et møte hos Rederiforbundet. Der var premisset at Norge kan ta en femtedel av det globale markedet på flytende havvind.

Rederiforbundet, her ved administrerende direktør, Harald Solberg, tror norsk havvind kan bidra til å nå målene i Parisavtalen. Foto: Vidar Ruud/ NTB Scanpix

– Energisystemene må omstilles om utslippsmålene skal nås, og da er en mye større grad av fornybar energi helt avgjørende, sier Solberg.

– Og det går ikke uten statlige subsidier?

– Det kommer an på hvordan man regner. Vi ber ikke om noe støtte til rederiene. Vi mener det må gjøres attraktivt for dem som investerer i energiutbygging, å investere i og utvikle denne næringen i Norge. Våre medlemmer driver med havvind på andre lands sokler, men lite skjer i Norge kommersielt utenom Hywind Tampen.

Ber om bedre betingelser

Solberg peker på at egne regimer ble bygget opp for satsing på både vannkraft og olje og gass – lenge før Enova ble unnfanget. Han tror ikke Enova vil være verktøyet hvis Norge skal lykkes i å bygge en fornybar industri basert på havvind.

– I stedet trenger vi generelle rammebetingelser. Det bør bli like gunstig å investere i havvind som i olje og gass. Norge har et av de beste og mest investorvennlige olje- og skatteregimene i verden, og det må bli attraktivt å investere i og bygge ut havvind på norsk sokkel, sier Solberg.

Han etterlyser langsiktighet og viser til at det tok flere tiår med reinvesteringer fra oljeeventyret startet til første innskudd på Oljefondet i 1996.

– Det sier litt om hvor lang tidslinje det er i utviklingen av nye energikilder. Derfor trenger vi en helhetlig politikk for å utvikle Norge som energinasjon, sier Solberg.

– I Danmark og Europa lurer ingen på om havvind er framtiden. Spørsmålet der er bare hvor stort dette skal bli og om de kan få tak i nok folk og industriell kapasitet. Potensialet er kjempestort. Men da må vi forte oss, avslutter han.

Per Kristian Sbertoli avbildet under Zerokonferansen i 2018. Foto: Geir Anders Rybakken Ørslien/Zero

Utslippsfri offshoreproduksjon?

Per Kristian Sbertoli, fagansvarlig for finans i Zero, tror havvind kan få en viktig rolle i å fase ut kull.

– Regjeringen har lovet en internasjonal satsing på å fase ut kull i vekstøkonomier. Havvind kan bli et av de viktigste alternativene til kull i disse landene, og ved å kombinere ulike tiltak for å gjøre fornybar energi mer lønnsomt enn kull, med tilrettelegging for havvind, kan Norge gi avgjørende bidrag til å stanse klimakrisen, sier Sbertoli.

Tina Bru (H) har tatt til orde for utslippsfri produksjon fra norsk sokkel på 15–16 år. Zero peker på havvind for elektrifisering av eksisterende oljeplattformer.

– Da kan vi både kutte utslipp nasjonalt og samtidig bygge hjemmemarked for videre utvikling av flytende havvind, som kan bli en viktig klimaløsning globalt, sier Sbertoli.

Del på
facebooktwitterlinkedinemail