Foto: DeepOcean

90 må gå i DeepOcean

Undervannsselskapet må gjennom en ny runde med nedbemanning.

 Deep Ocean reduserte i begynnelsen av fjoråret bemanningen med 30 ansatte. Nå må opp til 90 ansatte til gå i fra det Haugesund-baserte selskapet.

– Det skyldes rett og slett en tilpasning til markedet og den oppdragsmengden vi har. Vi forventer også at den lave aktiviten vil vedvare,  sier Ottar K. Mæland, daglig leder i DeepOcean.

– Planen er å konkludere i løpet av måneden og så vil de ansatte få beskjed. Det mest sannsynlige er at opp til 90 må gå, men det kan bli justeringer. I så fall blir det nedover. Dette er en trist beslutning for de det berører og deres familier, men nødvendig for å tilpasse ett lavere aktivitetsnivå fremover.

Det var Haugalandnytt som først omtalte saken. De ansatte ble varslet tirsdag.

Reduserer offshorepersonell

Til sammen har DeepOcean rundt 1200 ansatte, og to tredjedeler av de som jobber offshore i den norske delen av virksomheten er bosatt på Haugalandet. 

Fakta
  • Deeap Ocean AS er et datterselskap i DeepOcean-gruppen som er involvert i undervannsaktiviteter en rekke steder i verden rundt.
  • Selskapet ble etablert i Haugesund i 1999 og har kontorer i Norge, Storbritannina, Nederland, Brasil, Mexico og Singapore.
Oppsigelsene vil følge kriterier som kompetanse, ansiennitet, overordnet alderssammensetning i selskapet og sosiale forhold.

Det vil ifølge Mæland ikke bli tilbudt sluttpakker til de som må forlate selskapet.

– Vi er ikke posisjon til å gi sluttpakker, men vi fristiller de det vil gjelde i oppsigelsestiden. Da vil de fleste ha tre måneder med lønn for å se etter nye muligheter. I tillegg har vi et selskap som skal bistå de oppsagte,  og hjelpe dem videre.

Selskapet har hatt en strategi med å balansere nedgangen i oljebransjen ved å satse på fornybarmarkedet.

Ikke nok i fornybar

I høst sikret selskapet seg sin tredje kontrakten i vindmøllemarkedet med en total kontraktsverdi på nærmere en milliard kroner.

– Det er ikke nok i forhold til den kapasiteten vi per i dag har som organisasjon. Vi er et selskap som historisk har omsatt for 3 -4 milliarder i Nordsjøen og ytterligere omtrent en milliard internasjonalt, og hatt en kapasitet rigget ut ifra dette aktivitetsnivået, forteller Mæland.

– Vi ser en økning i offshore vindmarkedet. Det en viktig bidragsyter, men ikke nok enda til å fullt ut kompensere for nedgangen i oljeindustrien.

Vil vurdere tilbakelevering av skip

I dag disponerer DeepOcean 17 skip. Det er ikke klart om det vil bli endringer her fremover.

– Alle fartøyene er på kontrakt, men det vil være sannsynlig at noe vil bli tilbakelevert når kontrakter går ut. Noen løper ut i år, og det er mer sannsynlig at vi vil levere tilbake enn at vi fornyer kontraktene.