I løpet av det første drøye døgnet stillingen som matros til sjømålingsfartøyet MS Hydrograf var utlyst, mottok Kartverket 48 søknader på jobben.

– Det er mange godt kvalifiserte med høy kompetanse som har søkt. Å plukke ut kandidater til intervju har derfor vært en stor og krevende jobb, skriver personalsjef Truls Wessel i Kartverkets sjødivisjon i en e-post til Sysla.

Fakta

Kartverkets sjødivisjon

  • Eneste autoriserte produsenten av offisielle sjøkart og elektroniske sjøkart (ENC) i Norge
  • Nasjonal forvalter av dybdedata
  • Utarbeider Norges offisielle tidevannstabeller
  • Har operatøransvar for den internasjonale sjøkarttjenesten PRIMAR som leverer offisielle elektroniske sjøkart (ENC) til internasjonal skipsfart

Flere stillinger

273 søkere er sannsynligvis rekord for antall søkere på ei fast stilling i Kartverket, ifølge Wessel.

– Det høye antall søkere viser at det er god tilgang på sjøfolk for tida, samtidig sier dette noe om markedet på utsiden.

Kartverkets flåte består av moderfartøyet MS Hydrograf og arbeidsbåtene MB Lomvi og MB Havelle. Alle fartøyene benyttes til kartlegging og er utstyrt med multistråle-ekkolodd.

Rederiet er tilknyttet Kartverkets sjødivisjon, som står for driften av fartøyene.

Også på stillingen som motormann/skipsmekaniker, som Kartverket har ute nå, er det stor pågang.

Tidlig fredag 9. februar, seks dager før søknadsfristen går ut, har 48 personer søkt på stillingen.

Tar inn kadetter

I september 2016 skrev Sysla om at Kartverket tok om bord sine første kadetter.

Til nå har seks kadetter gjennomført sin fartstid som del av mannskapet på sjømålingsfartøyet.

– Vi prøver til enhver tid å ha to kadetter om bord. Vi henter kadetter fra Den nasjonale kadettdatabasen, sier Wessel.