Offshorerederiet Solstad hadde i  årets første kvartal inntekter på 568 millioner kroner. Det var en nedgang på nesten 200 millioner sammenlignet med samme periode i fjor.

– Nedgangen i inntekter er en følge av at mange skip har sluttført kontrakter inngått i tider med høye dagrater, samt generelt svak utnyttelsesgrad, skriver selskapet i kvartalsrapporten.

Fra første januar ble 17 Rem Offshore-skip overført til Solstad i forbindelse med fusjonen mellom Solstad og Rem Offshore. Åtte av skipene har tilbragt det meste av første kvartal i opplag.

Svakt markedet

Totalt har Solstad i snitt hatt 20 skip i opplag gjennom perioden.

På bunnlinjen ble det blodrødt for selskapet. Resultatet før skatt endte på minus 181 millioner kroner, mot 375 millioner i pluss i samme periode i fjor.

Markedet for offshoreskip har blitt hardt rammet av oljekrisen. Lavere aktivitet offshore har gitt mindre etterspørsel etter tjenestene rederiene tilbyr.

– Det forventes et vedvarende svakt marked gjennom 2017. Spesielt innen supply og ankerhåndtering, der markedet er avhengig av økt riggaktivitet for at etterspørselen skal øke igjen, skriver Solstad, som likevel påpeker at det kan bli bedring om økt oljepris fører til større aktivitet.