Fra 1. februar til 15. april har tjuefem skip med en total bruttotonnasje på 320.937 blitt registrert inn i Norsk Internassjonalt Skipsregister (NIS). Tre av skipene var nybygg, opplyses det i siste utgave av Sjøfartsdirektoratets magasin Navigare.

“De øvrige tjueto var overførsler fra diverse utenlandske flaggstater”, står det i bladet.

Det er imidlertid ikke helt riktig: 11 av disse skipene kom fra Norsk Ordinært Skipsregister (NOR).

– Det er litt mer enn normalt, sier fungerende avdelingsdirektør Ole Kamlund hos Skipsregistrene.

Det er imidlertid helt vanlig at skip omregistreres begge veier mellom NOR og NIS, understreker han.

– Slik sett er ikke det i selv noe unormalt. Men antallet har vært noe høyere nå i begynnelsen av året.

Utenfor Nordsjøen

Flesteparten av skipene som har endret flagg fra NOR til NIS er forsyningsskip.

Hva omflaggingene skyldes kan ikke Kamlund uttale seg om.

– Det må du spørre rederne om.

Sysla Maritim har snakket med ett av rederiene i listen under, som opplyser at bakgrunnen for omflaggingen er at skipet posisjonerer seg for en kontrakt utenfor Nordsjøen.

NIS-skip står friere bemanningsmessig, i og med at de kan bruke mannskap som ikke går på norsk tariff.

Samtidig vil alle skip, med unntak av konstruksjonsskip, få begrenset fartsområde med NIS-flagg, som i praksis innebærer at de ikke kan operere mellom installasjoner på norsk sokkel eller norske havner.

Dette er skipene som ble flagget inn i NIS mellom 1. februar og 15. april:

PACIFIC LIGHT. 30 570 bruttotonn bulkskip overført fra Antigua & Barbuda.
NORMAND JARL. 7 403 bruttotonn forsyningsskip overført fra Bahamas.
ISLAND CONSTRUCTOR. 1 1601 bruttotonn konstruksjonsskip overført fra Norsk Ordinært Skipsregister (NOR).
BERGEN NORDIC. 2 490 bruttotonn oljetanker overført fra Norsk Ordinært Skipsregister (NOR).
VIGDIS KNUTSEN. 90 031 bruttotonn oljetanker. Nybygg, ikke tidligere registrert.
GREENLAND. 4 284 bruttotonn, bulkskip, sement. Overført fra Bahamas.
SKANDI DARWIN. 4 827 bruttotonn forsyningsskip overført fra Norsk Ordinært Skipsregister (NOR).
SAYAN CLOUDBERRY. 3 153 bruttotonn forsyningsskip overført fra Norsk Ordinært Skipsregister (NOR).
OLITA. 34 164 bruttotonn bulkskip overført fra Panama.
GEO CORAL. 12 812 bruttotonn forskningsfartøy overført fra Frankrike.
ISLAND ENDEAVOUR. 2 304 bruttotonn forsyningsskip overført fra Norsk Ordinært Skipsregister (NOR).
FAR SCORPION. 6 107 bruttotonn forsyningsskip overført fra Norsk Ordinært Skipsregister (NOR).
FAR STATESMAN. 6 170 bruttotonn forsyningsskip overført fra Norsk Ordinært Skipsregister (NOR).
SIEM SAPPHIRE. 7 473 bruttotonn forsyningsskip overført fra Norsk Ordinært Skipsregister (NOR).
NORMAND JARSTEIN. 8 377 bruttotonn konstruksjonsskip overført fra Bahamas.
LIVITA. 35 832 bruttotonn bulkskip overført fra Panama.
SIEM AQUAMARINE. 7 473 bruttotonn offshoreskip overført fra Norsk Ordinært Skipsregister (NOR).
HAVILA SUBSEA. 8 552 bruttotonn offshoreskip overført fra Norsk Ordinært Skipsregister (NOR).
NOCC BALTIC. 5 817 bruttotonn bilskip. Nybygg, ikke tidligere registrert.
ISLAND EMPRESS. 2 304 bruttotonn offshoreskip overført fra Norsk Ordinært Skipsregister (NOR).
EDDA FRAM. 3 706 bruttotonn, offshoreskip overført fra Norsk Ordinært Skipsregister (NOR).
GUARD SUPPLIER. 1 368 bruttotonn, forsyningsskip overført fra Singapore.
CLV VICTORIA. 16 171 bruttotonn spesialskip, kabel. Overført fra Skipsbyggingsregisteret.
GEOSUND. 4 949 bruttotonn, forsyningsskip overført fra Isle of Man.
TIFJORD. 2 999 bruttotonn, bulkskip overført fra Spania