SNAPPET

Tredobling i Nordsjøen

Ankerhåndteringsskipene i Nordsjøen har nådd en ny ratetopp og får betalt over 700.000 kroner dagen. (Finansavisen)

SNAPPET

Tjener penger igjen

Herbjørn Hansson sier han legger til grunn at Nordic American Tankers bør kunne få en kontantstrøm på en milliard kroner i løpet av et år. (Finansavisen)

SNAPPET

Ratehopp for offshoreskip

Stigende aktivitet gir høyere leiepriser for offshoreskip. Mens ratene for skip som flytter rigger fort kan falle ned igjen, oppnår skipene som står for vareleveringen de høyeste ratene siden 2014, ifølge analytiker. (E24)

SNAPPET

Svakere fra GC Rieber Shipping

GC Rieber Shipping fikk et resultat etter skatt på minus 104,5 millioner kroner i første kvartal, ned fra minus 59,1 millioner i fjor. Flåteutnyttelsen var på 84 prosent i kvartalet. (Hegnar)

SNAPPET

Team Tankers ga inntektene et løft

Team Tankers International melder om et resultat før og etter skatt på minus 7,92 millioner dollar i første kvartal, mot minus 7,26 millioner i fjor. Fraktinntektene på T/C steg fra 35,50 millioner dollar til 50,90 millioner. (Hegnar)

SNAPPET

Fortsatt rødt for Siem Offshore

Siem Offshore leverer bedre, men fortsatt røde tall. Resultat etter skatt endte på minus 24,1 millioner dollar i første kvartal, mot minus 32,4 millioner dollar samme periode i fjor. (Hegnar)

Aksjelive

SNAPPET

Tredobling i Nordsjøen

Ankerhåndteringsskipene i Nordsjøen har nådd en ny ratetopp og får betalt over 700.000 kroner dagen. (Finansavisen)

Tjener penger igjen

Herbjørn Hansson sier han legger til grunn at Nordic American Tankers bør kunne få en kontantstrøm på en milliard kroner i løpet av et år. (Finansavisen)

Ratehopp for offshoreskip

Stigende aktivitet gir høyere leiepriser for offshoreskip. Mens ratene for skip som flytter rigger fort kan falle ned igjen, oppnår skipene som står for vareleveringen de høyeste ratene siden 2014, ifølge analytiker. (E24)

Svakere fra GC Rieber Shipping

GC Rieber Shipping fikk et resultat etter skatt på minus 104,5 millioner kroner i første kvartal, ned fra minus 59,1 millioner i fjor. Flåteutnyttelsen var på 84 prosent i kvartalet. (Hegnar)

Team Tankers ga inntektene et løft

Team Tankers International melder om et resultat før og etter skatt på minus 7,92 millioner dollar i første kvartal, mot minus 7,26 millioner i fjor. Fraktinntektene på T/C steg fra 35,50 millioner dollar til 50,90 millioner. (Hegnar)

Fortsatt rødt for Siem Offshore

Siem Offshore leverer bedre, men fortsatt røde tall. Resultat etter skatt endte på minus 24,1 millioner dollar i første kvartal, mot minus 32,4 millioner dollar samme periode i fjor. (Hegnar)

Frykter ny oljekrise vil ramme hardere

Norsk økonomi kan være mer utsatt for et oljeprisfall enn oljebransjen selv tror. – Vi har hatt fem tøffe år som har tært på kapitalen, sier Anne Jorunn Møkster, sjef i offshorerederiet Simon Møkster. (DN)

Aksjelive

SNAPPET

Tredobling i Nordsjøen

Ankerhåndteringsskipene i Nordsjøen har nådd en ny ratetopp og får betalt over 700.000 kroner dagen. (Finansavisen)

Tjener penger igjen

Herbjørn Hansson sier han legger til grunn at Nordic American Tankers bør kunne få en kontantstrøm på en milliard kroner i løpet av et år. (Finansavisen)

Ratehopp for offshoreskip

Stigende aktivitet gir høyere leiepriser for offshoreskip. Mens ratene for skip som flytter rigger fort kan falle ned igjen, oppnår skipene som står for vareleveringen de høyeste ratene siden 2014, ifølge analytiker. (E24)

Svakere fra GC Rieber Shipping

GC Rieber Shipping fikk et resultat etter skatt på minus 104,5 millioner kroner i første kvartal, ned fra minus 59,1 millioner i fjor. Flåteutnyttelsen var på 84 prosent i kvartalet. (Hegnar)

Team Tankers ga inntektene et løft

Team Tankers International melder om et resultat før og etter skatt på minus 7,92 millioner dollar i første kvartal, mot minus 7,26 millioner i fjor. Fraktinntektene på T/C steg fra 35,50 millioner dollar til 50,90 millioner. (Hegnar)

Fortsatt rødt for Siem Offshore

Siem Offshore leverer bedre, men fortsatt røde tall. Resultat etter skatt endte på minus 24,1 millioner dollar i første kvartal, mot minus 32,4 millioner dollar samme periode i fjor. (Hegnar)

Frykter ny oljekrise vil ramme hardere

Norsk økonomi kan være mer utsatt for et oljeprisfall enn oljebransjen selv tror. – Vi har hatt fem tøffe år som har tært på kapitalen, sier Anne Jorunn Møkster, sjef i offshorerederiet Simon Møkster. (DN)

Aksjelive