SNAPPET

Insekttrøbbel koster Wallenius Wilhelmsen 25 mill.

Insektet Halyomorpha halys er kommet om bord i last til rederiet Wallenius Wilhelsen, og påvirker frakten til Australia og New Zealand.  Rederiet anslår at det vil koste dem 3 millioner dollar, rundt 25 millioner kroner. (E24)

SNAPPET

Permitterer mannskap på Havila Subsea

Deler av mannskapet på Havila Subsea er i ferd med å bli permittert. Båten er på vei til Sunnmøre for å ligge i opplag, melder Sunnmørsposten.

SNAPPET

Eidesvik solgte skip til danske

Eidesvik Offshore og de andre eierne solgte i november forsyningsskipet Viking Dynamic. Kjøperen er det danske rederiet A1 Offshore. (Finansavisen)

SNAPPET

Høy ledighet offshore

Lav aktivitet gjør at ankerhåndteringsskipene i gjennomsnitt ligger 22 dager uten arbeid i Nordsjøen. (Finansavisen)

SNAPPET

Venter tunge tankmåneder

DNB Markets forventer at kuttet i Opec-produksjonen også denne gangen vil ramme tankmarkedet hardt. (Finansavisen)

Aksjelive

SNAPPET

Insekttrøbbel koster Wallenius Wilhelmsen 25 mill.

Insektet Halyomorpha halys er kommet om bord i last til rederiet Wallenius Wilhelsen, og påvirker frakten til Australia og New Zealand.  Rederiet anslår at det vil koste dem 3 millioner dollar, rundt 25 millioner kroner. (E24)

Permitterer mannskap på Havila Subsea

Deler av mannskapet på Havila Subsea er i ferd med å bli permittert. Båten er på vei til Sunnmøre for å ligge i opplag, melder Sunnmørsposten.

Eidesvik solgte skip til danske

Eidesvik Offshore og de andre eierne solgte i november forsyningsskipet Viking Dynamic. Kjøperen er det danske rederiet A1 Offshore. (Finansavisen)

Høy ledighet offshore

Lav aktivitet gjør at ankerhåndteringsskipene i gjennomsnitt ligger 22 dager uten arbeid i Nordsjøen. (Finansavisen)

Venter tunge tankmåneder

DNB Markets forventer at kuttet i Opec-produksjonen også denne gangen vil ramme tankmarkedet hardt. (Finansavisen)

Ber obligasjonseigarane om hjelp

Havyard Group slit med å kome i pluss, og ber no om at obligasjonseigarane lempar på krava til bokført eigenkapital i selskapet. (Nett.no)

Regjeringen bevilger seks milliarder kroner til Ocean Space Centre

Senteret, i regi av NTNU og SINTEF skal være laboratorium for utprøving og forskning knyttet til den nordlige delen av kontinentet og havområdene mot Russland, Canada , USA, Grønland, og Japan. (Adresseavisen)

Aksjelive

SNAPPET

Insekttrøbbel koster Wallenius Wilhelmsen 25 mill.

Insektet Halyomorpha halys er kommet om bord i last til rederiet Wallenius Wilhelsen, og påvirker frakten til Australia og New Zealand.  Rederiet anslår at det vil koste dem 3 millioner dollar, rundt 25 millioner kroner. (E24)

Permitterer mannskap på Havila Subsea

Deler av mannskapet på Havila Subsea er i ferd med å bli permittert. Båten er på vei til Sunnmøre for å ligge i opplag, melder Sunnmørsposten.

Eidesvik solgte skip til danske

Eidesvik Offshore og de andre eierne solgte i november forsyningsskipet Viking Dynamic. Kjøperen er det danske rederiet A1 Offshore. (Finansavisen)

Høy ledighet offshore

Lav aktivitet gjør at ankerhåndteringsskipene i gjennomsnitt ligger 22 dager uten arbeid i Nordsjøen. (Finansavisen)

Venter tunge tankmåneder

DNB Markets forventer at kuttet i Opec-produksjonen også denne gangen vil ramme tankmarkedet hardt. (Finansavisen)

Ber obligasjonseigarane om hjelp

Havyard Group slit med å kome i pluss, og ber no om at obligasjonseigarane lempar på krava til bokført eigenkapital i selskapet. (Nett.no)

Regjeringen bevilger seks milliarder kroner til Ocean Space Centre

Senteret, i regi av NTNU og SINTEF skal være laboratorium for utprøving og forskning knyttet til den nordlige delen av kontinentet og havområdene mot Russland, Canada , USA, Grønland, og Japan. (Adresseavisen)

Aksjelive