Investeringsselskapet Akastor, der Kjell Inge Røkke er hovedeier, la torsdag frem sitt resultat for andre kvartal og første halvår av 2017.

I resultatene kommer det frem at selskapets driftsinntekter har falt med 453 millioner kroner i andre kvartal sammenlignet med samme periode i fjor, og endte på 873 millioner. Det medførte blant annet at inntektene i første halvår var 740 millioner kroner lavere enn de første seks månedene av 2016.

Dét samtidig som at antallet ansatte er redusert med nærmere 500 det siste året.

Resultatbedring

Selskapet rapporterer at driftsresultat før avskrivninger i andre kvartal ligger på 18 millioner kroner. Det er en oppgang på over 150 millioner sammenlignet med samme periode i 2016, da selskapet rapporterte EBIDTA på minus 135 millioner.

Selskapets bunnlinje er nå på 321 millioner kroner, mer enn en halvering mot fjorårets 832 millioner.

Én milliard mindre i ordrereserver

Akastors ordrereserve er nå på drøye 7 milliarder kroner, en nedgang på i overkant av én milliard fra i fjor. I andre kvartal tikket det inn ordre for 746 millioner kroner.

Investeringsselskapet solgte i oktober i fjor datterselskapet Fjords Processing til National Oilwell Varco (NOV). Handelen skulle ifølge børsmeldingen den gang gi Akastor en regnskapsmessig gevinst på om lag 650 millioner kroner. Likevel har selskapets gjeld gått opp, en utvikling som har fortsatt også de tre siste månedene.

– I løpet av andre kvartal har også selskapets gjeld økt med 224 millioner kroner, skriver Akastor i halvtårsrapporten.

Selskapet gjorde også en rekke andre salg i fjor, blant annet disse:

  • I august solgte MHWirth sin andel i Managed Pressure Operations (MPO) til AFGlobal for rundt ti millioner dollar.
  • I september ble Akastor enig med Mitsui om å danne et felles selskap for å kjøpe DOF-skipet Skandi Santos.
  • I oktober solgte de Frontica Business Solutions til Cognizant for 1,03 milliarder kroner.

Akastor 2. kvartal 2017

Tall i millioner kroner20172016
Inntekter8731326
Driftsresultat-159-336
Resultat før skatt- 416- 710