Kontakt oss
 • Ansvarlige redaktører
  LARS HELLE OG ØYULF HJERTENES
 • Daglig leder
  STURLE RASMUSSEN, TLF: 917 94 842
 • Redaksjonen
  REDAKSJONEN@SYSLA.NO
 • Salgssjef annonser
  JANNICKE BØE LIEBENBERG,
  TLF: 932 00 934
 • Reportasjesjef
  MARIT HOLM, TLF: 951 53 605
 • Adresse
  KRINKELKROKEN 1,
  POSTBOKS 7240, 5020 BERGEN