Grieg Seafood, Bremnes Seashore og Vest Havbruk går inn med like eierandeler i Tytlandsvika Aqua. Planen går ut på å bygge et ny produksjonsanlegg for stor-smolt.

– Når vi får så store aktører med, kan vi gjennomføre satsingen. Vi begynner byggingen til høsten. Dette betyr 50 arbeidsplasser under utbyggingen og 10 fast ansatte når anlegget er i drift, sier Nils Viga til Aftenbladet.

Han er en av eierne av Fister Smolt. Dette er et settefiskanlegg med kar på land. Her stelles lakseyngelen det første leveåret. Da er fisken blitt 80–100 gram og kalles smolt, som er klar til å flyttes fra ferskvann til åpne nøter i sjøen.

Større fisk, kortere i sjø

Til nå har regelverket sagt at fisken skal settes ut før den er 250 gram. Nye regler gjør det mulig å vente til smolten er 1 kilo. Det er her det nye anlegget Tytlandsvik Aqua kommer inn. I stedet for å sette fisken på sjøen, skal smolten fortsatt være på land i ytterligere 4–6 måneder.

Oppdrettsselskapene jobber kontinuerlig for å øke smoltstørrelsen. Dette gjør det mulig å reduserere produksjonstiden i sjø, noe som legger grunnlaget for bedre biologi, økt slaktevolum og reduserte kostnader per kilo. Dette er bakgrunnen for at oppdrettsselskapene Grieg og Bremnes satser på stor-smolt. Med disse med på laget, har Tytlandsvik Aqua faste kunder som kan ta mot fisken som produseres. Målet er å utvikle dette selskapet til en produsent av smolt mellom 700 og 1000 gram, ifølge en børsmelding Grieg Seafood sendte ut torsdag kveld.

Les hele saken hos Aftenbladet (abo).