– Det har vært beintøft arbeid å komme dit, forteller Hans Petter Heggebø, administrerende direktør i Halvorsen Power System.

Han ser tilbake på det som har skjedd siden han alene startet bedriften som et datterselskap i Halvorsen-gruppen i begynnelsen av 2013, og som i fjor altså resulterte i at milepælen 100 millioner ble nådd.

– Det betyr mye å ha kommet dit. Egentlig er det ganske heftig, sier Heggebø.

Oljekrise

Bedriften leverer systemer innen elektroteknikk og automatisering til rigger og skip. Men de første årene har blitt ganske annerledes enn Heggebø så for seg ved oppstart. Like etter at hjulene var kommet skikkelig i gang, startet nemlig krisen i oljebransjen.

– Vi fikk motgangen rett i fleisen, sier han.

Opprinnelig var tanken at arbeid på rigger skulle stå for hoveddelen av bedriftens virksomhet, men da markedet kollapset, ble det nødvendig å tenke nytt. I dag står rigg for 40 prosent av omsetningen, mens resten kommer fra den marine sektoren.

– Krisen tvang oss til å få flere bein å stå på, uten at vi måtte skifte retning fullstendig.

Da riggnedturen kom, ble det ledig kapasitet på verftene. Det ga muligheter for andre.

– For eksempel benytter fiskeriaktører nå anledningen. Der har vi fått mye arbeid, sier Heggebø, som likevel er sikker på at riggandelen vil bli større igjen på sikt.

Landstrøm

Et annet marked som har blitt viktig, er utvikling av landstrømanlegg til kaier langs hele norskekysten.

– Allerede da bedriften var helt ny, begynte vi å jobbe med landstrøm. Men det var laber respons i markedet, så etter hvert ble hele planen lagt i skuffen.

Men så kom myndighetene på banen. Høsten 2015 ble det kjent at Enova, som er eid av Olje- og energidepartementet, ville gi støtte til utbygging av landstrømanlegg. I mai ble de første millionene delt ut.

– Enova-ordningen ble triggeren som gjorde at vi kunne satse på landstrøm igjen, fordi støtten gjorde at havnene turte å satse på dette. Konseptet vårt var jo allerede utviklet, så vi hadde på mange måter et forsprang der, forteller Heggebø.

Allerede i fjor sto landstrøm for 20 prosent av omsetningen for Halvorsen Power Systems. I år øker andelen trolig til 30 prosent.

Fakta

Halvorsen Power System

  • Selvstendig datterselskap i Halvorsen Group, som er eid av investorselskapet Blue Water Energy
  • Etablert i 2013
  • Hovedkontor i Stavanger
  • 65 ansatte
  • Leverer systemer innen elektroteknikk og automatisering

Ansetter

Totalt endte bedriftens omsetning på 111,6 millioner kroner i fjor. Det var en økning på 57 prosent sammenlignet med 71 millioner i 2015. På bunnlinjen ble resultatet 5,5 millioner kroner før skatt.

Alt tyder på at veksten fortsetter i år.

– I år er målet 150 millioner i inntekter. Det skal vi klare. Ordrereserven for året ligger allerede på om lag halvparten av den summen, sier Heggebø.

Innen 2020 skal omsetningen ligge på 300 millioner kroner.

– Vi går målrettet til verks og har høye ambisjoner. Det har vi også gjort fram til nå, og så langt er vi i rute med målene som er satt.

Økonomisk vekst gir også rom for nyansettelser. I fjor økte antallet ansatte med om lag 35 prosent til 65 medarbeidere.

– Vi er hele tiden på jakt etter nye folk med systemforståelse. Vi har slitt med å få tak i elektroingeniører og andre med den kompetansen vi trenger. Vi ansetter de vi får tak i, sier Heggebø.

Skjermbilde 2017-04-05 kl. 07.00.24