Sikrer kontrakter for 113 millioner dollar. 

Statoil og lisenspartnere har besluttet å bruke den halvt nedsenkbare riggen Transocean Spitsbergen til boring av tre letebrønner på britisk sokkel, og deretter i en borekampanje som omfatter seks produksjonsbrønner i Aasta Hansteen-lisensen i Norge.

Det skriver Statoil i en pressemelding.

Allsidig rigg
Borekampanjen på Aasta Hansteen skal etter planen starte i slutten av 2017, eller i begynnelsen av 2018. Kontraktsverdien for seks faste brønner er anslått til om lag 95 millioner dollar, som omfatter integrerte boretjenester, som for eksempel drivstoff, kjøring av foringsrør, fjernstyrt undervannsfartøy, behandling av spillvann og håndtering av borekaks, pluss mobiliserings-, demobiliserings- og modifikasjonskostnader.

– Vi har hatt gode erfaringer med Transocean Spitsbergen, som har levert sikre og effektive operasjoner for oss på norsk sokkel tidligere. Det er en allsidig rigg som er vinterisert, den kan bore på store havdyp, og kan både ankres eller være i en dynamisk posisjon. Den har dobbelt boretårn, som er et positivt bidrag til effektive operasjoner, sier Geir Tungesvik, direktør for Boring & brønn.

– Spennende muligheter
Leteboringskampanjen i Storbritannia dekker lisensene Mariner, Jock Scott og Verbier, og skal etter planen starte til sommeren.

Kontraktsverdien for de tre faste brønnene er anslått til om lag 18 millioner dollar, som omfatter integrerte boretjenester, som for eksempel drivstoff, kjøring av foringsrør, fjernstyrt undervannsfartøy, behandling av spillvann og håndtering av borekaks.

– Vi mener at britisk sokkel fortsatt inneholder spennende muligheter. I år skal Statoil gjennomføre sin mest aktive letekampanje i Storbritannia siden vi reposisjonerte oss der i 2011, og vi ser fram til å teste de tre ulike prospektene våre, sier Jenny Morris, direktør for Leting i Storbritannia.