Det skriver NRK.
Schlumberger vurderer samlokalisering av arbeidsplassar, og ønskjer å flytte både internasjonale og nasjonale stillingar til Horsøy på Askøy, der dei allereie har delar av aktiviteten sin.
Etter det NRK kjenner til er det snakk om fleire hundre nye arbeidsplassar til kommunen vest for Bergen.