Olje- og gassindustriensbehov for ny kompetanse og teknologi står i fokus når OLF arrangerer Oljeindustriens dag på Høgskolen i Stavanger. Direktør Gunnar Berge ved OD er en av foredragsholderne.

Under fagdagen får unge sjansen til å vite mer om  yrkes- og utdanningsmulighetene innen olje og gass.

Utvikling av ny kunnskap og teknologi er en forutsetning for industriens videre verdiskaping. Bransjen er opptatt av å

oppgradere, fornye og bruke kompetansen, slik at det blir mulig å skape nye verdier i lang tid framover.

For å møte denne utfordringen gjennomfører bransjen aktiviteter rettet mot unge ved universiteter og høgskoler. Til Oljeindustriens dag inviteres studenter, ansatte og vitenskapelig personell ved HiS til foredrag.

Blant foredragsholderne er oljedirektør Gunnar Berge fra

Oljedirektoratet og representanter fra industrien. Berge vil bidra med et innlegg som omhandler norsk olje og gass i et globalt perspektiv.

Representanter fra ulike bedrifter i næringen vil også være

tilgjengelige på en felles bransjestand, hvor studentene kan få svar på spørsmål og knytte kontakter.