Hva går jobben din ut på?

– Jeg har tidligere vært kranfører på diverse flyterigger i Odfjell Drilling. Jeg er fra nyttår med i Commissioning-teamet til Statoil på ferdigstillelse av Johan Sverdrup Drilling Platform på Aibel-verftet Haugesund. Jeg skal jobbe som dekksbas/kranfører for Odfjell Drilllig på drillingplattformen når den kommer på feltet i 2018.

Hva er det beste med jobben din?

– Å få lov til å jobbe med så mange kompetente og kjekke kolleger i oljeeventyret på norsk sokkel. Skiftordningen er også veldig bra, selv om man ofrer en del tid borte fra familien.

Hvordan tror du jobben din ser ut om 10 år ?

– Da håper jeg at det er full gang på Sverdrupfeltet, og at Norge leverer olje og gass ut i verden som aldri før. Det er fremdeles behov for boring på norsk sokkel, både i Nordsjøen og i Barentshavet. Ser for meg at jeg da fremdeles er dekksbas/kranfører i Odfjell Drilling!

Instagram logo
#minjobbsysla

#minjobbsysla er Sysla sin jobbserie på Instagram. Om du vil være med, sender du svar på de tre spørsmålene, samt navn, arbeidstittel, alder og selskapet du jobber for til redaksjonen@sysla.no. Legg også ved et horisontalt bilde av deg selv i en jobbsituasjon.

Minjobb image