Odfjell Drilling melder igjen at de har inngått en intensjonsavtale for Deepsea Bergen. Riggen skal bore en letebrønn pluss mulige sidesteg på norsk sokkel. Oppstart blir i fjerde kvartal i år, og antatt varighet er på 40 dager.

Kunden er ikke oppgitt.

Riggen er på kontrakt med Statoil til juli, før den skal bore en brønn for Faroe Petroleum like etterpå.

For bare noen uker siden kunne Odfjell Drilling melde om at Deepsea Bergen skal bore brønn på norsk sokkel, med oppstart første  kvartal 2018. I den intensjonsavtalen lå det også opsjon for ytterligere to brønner.