Mandag kom meldingen at Fitjar mekaniske verksted skal bygge Kystverkets neste fartøy, OV Ryvingen. I tillegg inkluderer kontrakten opsjon på et fartøy til.

– Vi har et slagord som heter «Me byggjer for framtida!» og dette fartøyet tror vi representerer noe av framtiden, sier verftsdirektør Hugo Strand til Sysla Maritime.

Han mener verftet, i samarbeid med Heimli AS, har utviklet et godt HFMV-design til konkurransen med å bygge Kystverkets nye fartøy.

Større fartøy

Skipet blir Kystverkets fjerde i deres flåtefornyelseprogram. Ryvingen blir både lengre og med større kapasiteter enn de forrige fartøyene.

I fjor høst kunne Kystverket smelle champagneflasken i OV ”Bøkfjord”.

Det første multifunksjonelle fartøyet går i tjeneste i Troms og Finnmark, og skal ha service av bøyer, sjømerker og fyr, samt bidra i oljevernberedskap. Det har borerigg og spesialutstyr til å ivareta flytende merker.

Skipet kan dermed utføre alle oppgavene som Kystverket i dag bruker forskjellige fartøy til.

Fakta

Fitjar Mek. Veksted AS

  • Har rundt 75 faste ansatte og kunder innen både offshore, fiskeri- og havbruksnæringene.
  • Verftet på Fitjar sør for Bergen, ble etablert i 1957 og eies av Laco på Austevoll. Verftet ligger på Fitjar sør for Bergen.
  • I 2010 startet Fitjar utviklingen av HFMV-design sammen med Heimly.

 

 

 

 

Thermos-lagring av overskuddsvarme

På det neste fartøyet vil hybridløsningen som ble introdusert med OV Bøkfjord videreutvikles, med en batteripakke som er nesten fire ganger så stor. Det vil si at det er dobbelt så stort som den elektriske ferga MF Ampere, som går på strekningen Lavik og Oppedal i Sognefjorden.

Med en batteripakke på hele 2000 kilowatt time kan Ryvingen med Kystverkets driftsform gå på batteri alene i flere timer. Batteripakken kan lades fra landstrømsanlegg eller forsyne fartøyet med strøm ved kailigge – dersom landstrøm ikke er tilgjengelig.

Overskuddsvarmen fra fartøyets hovedmaskin under arbeidsdagen lagres i “thermos”. Ved kailigge brukes deretter den opplagrede varmeenergien til oppvarming av mannskapsområde, istedenfor en tradisjonell oljefyrt kjele.

Sikrer verftsjobber

Kontrakten på det forrige skipet landet hos danske Hvide Sande Shipyard, men sterke protester fikk byggingen av det neste hjem igjen. I konkurranse med tre andre aktører vant Fitjar den nye kontrakten.

Verftet har tidligere bygd to av Kystverkets til nå tre nye multifunksjonelle fartøyer. I 2012 ble OV Utvær levert og året etter var OV Skomvær klar hos Fitjar. Etter planen skal OV Ryvingen leveres november 2018.

I øyeblikket har Fitjar mekaniske verktsted fire arbeidsbåter i ordre, og en ordrereserve fram til sommeren.

– Hvis vi nå får bygge for Kystverket utvides ordrehorisonten til høsten 2018, så det er et svært viktig prosjekt for oss, sier verftsdirektøren.