Magne Sangolt har bestemt seg for å forlate stillingen som administrerende direktør i Frank Mohn AS.

– Det har vært en eventyrlig reise, men nå var tiden inne til å overlate roret til de nye eierne. Carlberg som skal overta har jobbet i marin industri hele sitt liv. Jeg er sikker på at dette blir bra, sier Magne Sangolt til Sysla.

Sangolt har i følge Sysla jobbet 36 år i Frank Mohn, og gikk inn på eiersiden i 1991.

– Etter nesten et år synes han integrasjonen går etter planen og han følger seg overbevist om at han kan gå videre og i stedet fokusere på sine private investeringer, sier kommunikasjonssjef Peter Torstensson i Alfa Laval til BA, som første omtalte lederskiftet.

Lederbyttet skjer drøyt fire år etter at Trond Mohn overdro ledelsen av Frank Mohn AS til sin sønn Frederik Wilhelm Mohn.

Daværende viseadministrerende direktør Magne Sangolt ble konstituert som midlertidig administrerende direktør da Frederik Mohn uventet trakk seg som direktør for selskapet.

Han fortsatte som direktør etter at Trond Mohn solgte familiebedriften til svenske Alfa Laval for et drøyt år siden.

Organisasjonsendring
I følge BA skal Frank Mohn gjennom en organisasjonsendring hvor selskapet operasjonelt deles i to: en nysalgsenhet og en serviceenhet.

Målet skal være å løfte servicevirksomheten, samtidig som nysalget til maritim industri og olje- og gassindustri skal spisses mer.