Deep Sea Supply har forlenget kontraktene for forsyningsskipet Sea Spear og Sea Spark med BP Egypt.

Rederiet hanket i fjor inn en trippel-BP i Egypt for tre supplyskip. Forsyningsfartøyet Sea Swift fikk jobb for 2 år, mens Sea Spear og Sea Spark fikk et års kontrakt hver.

Nå har begge fartøyene fått et år forlengelse fra de nåværende kontraktene går ut i juli 2018. Dermed kan rederiet feire at alle de tre fartøyene har jobb frem til sommeren 2018.