Engie E&P har tildelt kontrakter for FEED (front end engineering and design)-studier for modifikasjoner på Gjøa-plattformen til Kongsberg Maritime AS, Saipem Ltd og Hereema Marine Contractors.

Modifikasjonene er en del av arbeidet som gjøres for at Skarfjell-lisensen (PL418) skal kunne koble seg til den Engie E&P opererte Gjøa-plattformen med en undervannsløsning.

Kongsberg Maritime AS er tildelt en kontrakt for FEED-studier i forbindelse med modifikasjon og oppgradering av kontroll- og sikkerhetssystemer på Gjøa for tilknytningen av Skarfjell. Arbeidet er påbegynt og vil sluttføres i august 2017.

Saipem Ltd og Hereema Marine Contractors er tildelt kontrakter for FEED-studier i forbindelse med tunge løfteoperasjoner offshore. Arbeidsomfanget dekker to separate og parallelle studier som vil klarlegge forskjellige alternativer for trygg og effektiv løfting og installasjon av Skarfjell-modulen på Gjøa. Arbeidet er påbegynt og vil sluttføres i august 2017.