Aptomar skal levere feltovervåkningstjenester på Martin Linge-feltet.

Total E&P Norge har valgt Aptomars taktiske samarbeids- og styringssystem, TCMS, for å digitalisere og administrere miljøovervåkning på Martin Linge, skriver Aptomar i en pressemelding.

Systemet kombinerer informasjon fra topside-, subsea-, og oljeutslippssensorer i et felles operasjonssystem.

Operasjonssystemet skal gi oversikt over all tilgjengelige informasjon som er relevant for å forhindre, oppdage og overvåke eventuelle lekkasjer av hydrokarboner.

Kontraktsverdien er ikke oppgitt.