Nye langvarige kontrakter. 

Aker Solutions skal levere ingeniørtjenester og anskaffelser til nye installasjoner.

Avtalen gjelder en rekke fasiliteter fra små brønnhodeplattformer til komplette olje- og gassfeltsenter, skriver Aker Solutions i en melding.

Kontrakten har en fast varighet på seks år med oppstart denne måneden, og kan bli utvidet med fire år.

Arbeidet vil hovedsakelig involvere Aker Solutions ansatte i Oslo og Stavanger. Kontraktsverdien avhenger av hvor mye Aker BP bestiller.

I tillegg opplyser Aker BP at selskapet har inngått en rammeavtale med Kværner som består av bygging av stålunderstell og plattformdekk inkludert oppkopling til havs.

Følgende rammekontrakter er inngått i følge AkerBP:

  • Engineering & Procurement (EP): Rammeavtalen er tildelt Aker Solutions og består av ingeniørtjenester og innkjøp fra tidlig fase til første olje.
  • Construction & Hook-up (CH): Rammeavtalen er tildelt Kværner og består av bygging av stålunderstell og plattformdekk inkludert oppkopling til havs.
  • Elektro, Instrument, Control & Telecom (EICT): Det er tildelt separate rammeavtaler til både Siemens og ABB. Avtalene består av design, leveranse og installasjon av system for elektro, instrument, kontroll og telecom, fra tidlig fase til første olje.

Aker BP har i tillegg inngått en separat rammeavtale med selskapet Heerema Marine Contractors for transport og installasjon av innretninger offshore (Transport & Installation – T&I), inklusive avrop for transport og installasjon på Valhall vestflanke. Denne rammeavtalen inngår ikke i den planlagte alliansemodellen.

Rammeavtalene inngås etter en anbudskonkurranse, hvor kvalifiserte leverandører var invitert til å gi tilbud på en eller flere av områdene.

Intensjonen med de inngåtte rammeavtalene er at Aker BP i sine feltutviklingsprosjekter utvikler og jobber i en mer integrert modell for prosjektgjennomføring; en «plattform-allianse» for hvert prosjekt.

Målet vårt er å jobbe mer effektivt sammen med leverandørene, samt å gjøre den totale tiden det tar å få levert det endelige produktet så kort som mulig. Vi vil jobbe sammen som et integrert team med felles insentiver for å redusere kostnader og fjerne ikke-verdiskapende aktiviteter, sier direktør for prosjekter (SVP Projects) Olav Henriksen i en melding.