«FLERE INGENIØRER TAKK»: Gisle Nondal (til v.) og Gunnar Buvik. FOTO: GEIR MARTIN STRANDE

Næringslivet har behov for flere ingeniører

Nå oppretter Høgskulen på Vestlandet en ny havteknologilinje.


  • Malene Indrebø-Langlo
Publisert

Hele 21 prosent av bedriftene svarte i NHOs Kompetansebarometer at de i «stor grad» kommer til å trenge flere ingeniører de neste fem årene. Det er en økning fra 17 prosent fra 2016. 25 prosent svarer de i «noen grad» trenger flere ingeniører.

– Økningen henger sammen med at flere næringer er mer optimistiske nå enn i fjor. Dette gjelder spesielt olje- og gass- og industrinæringen. Nedbemanningen er avtakende og fremtiden ser lysere ut, sier Silje Luzia Rødeseike ved NHO Vestlandet, til Bergens Tidende.

Behov for nye kloke hoder

Både i Hordaland og i Sogn og Fjordane melder bedriftene om et stort behov for fremtidige ingeniører.

– Spesielt sier bedriftene at de har behov for ingeniører innen data, elektro, bygg og anlegg, og maskin. Da er det ekstra gledelig å se at Høgskulen på Vestlandet nå kommer næringslivet i møte og tilbyr alle disse ingeniørutdanningene, sier Rødeseike.

BEDRE TIDER:Lysere tider i havbruks-, industri-, olje- og gassnæringen gjør at næringslivet etterspør flere ingeniører. FOTO: BT-ARKIV/EIRIK BREKKE

– Både i kraftnæringen, olje- og gassektoren, havbruksnæring og industrien står overfor et generasjonsskifte. Det er derfor viktig å sørge for at vi ikke mister en hel generasjon med ingeniører. Det bør både fremtidige studenter, foreldre og rådgivere i skolen tenke på, sier Rødeseike.

Justerer subseautdanningen

– Beskjeden til fremtidige studenter er at det er smart å ta en kombinert ingeniørutdanning i havbruks- og undervannsteknologi.

Det sier Gunnar Buvik, leder for forretningsutvikling ved GCE Subsea, en klyngeorganisasjon for olje- og gassbedrifter, med base i Bergen.

«SMART»:– Til fremtidige studenter vil jeg si at en kombinert ingeniørutdanning i havbruks- og undervannsteknologi er svært fremtidsrettet, sier Buvik. FOTO: GEIR MARTIN STRANDE / BT

– Det er ikke tvil om at disse utdanningene er noe bransjen etterspør allerede i dag – først og fremst for olje og gass – men i stigende grad også for havbruk og andre havnæringer. Det er et stort behov for teknologioverføring fra petroleum til havbruk, og den nye havteknologilinjen til Høgskulen på Vestlandet er derfor svært relevant. Med små justeringer vil den klassiske subseautdanningen også kunne brukes inn mot havbruk og marin fornybar energi, sier Buvik.

Nyopprettede ingeniørutdanninger

Da behovet for flere ingeniører meldte seg, var Høgskulen på Vestlandet (HVL) raskt på ballen.

– Til høsten tilbyr vi to nye ingeniørutdanninger innen havteknologi og informasjonsteknologi i Sogn og Fjordane. Havteknologi i Florø, med fordypning i undervannsteknologi eller havbruksteknologi, og informasjonsteknologi i Førde, sier prosjektleder Øyvind Østrem ved HVL.

Del på
facebooktwitterlinkedinemail