Foto: Jan Tomas Espedal / Scanpix

Arbeidere forener seg for å styrke norsk industri

Tillitsvalgte i norsk industri uttrykker sterk bekymring for manglende satsing fra politikerne. Nå går arbeidere fra en rekke bransjer sammen om å danne Industriaksjonen.

Publisert

Torsdag samles rundt 90 industriarbeidere og tillitsvalgte fra en rekke bransjer i Bergen i forbindelse med etableringen av Industriaksjonen.

Målet er å påvirke norske politikere til å fremme det de kaller en mer handlekraftig industripolitikk før stortingsvalget i 2021.

– Roper på økt politisk handlekraft

Initiativet kommer som følge av bekymringer knyttet til at norsk industri blir en stadig mindre del av fastlandsøkonomien.

Ifølge aksjonistene er den i dag snaue 8 prosent av norsk verdiskapning, noe som er langt fra EU sitt mål om å løfte den opp mot 20 prosent.

– Norge sitter på unike naturressurser og åtte tusen milliarder kroner i statens oljefond. Klimakrisen krever enorme investeringer i nye industriløsninger. Situasjonen roper på økt handlekraft i industripolitikken, sier Remy Penev, styremedlem i Sauda Ap, industriarbeider og tillitsvalgt i Industri Energi i en melding.

Han er en av industriarbeiderne som står bak aksjonen.

Engasjementet rundt ACER slo gnister

En av fanesakene til industriaksjonen er avviklingen av planene om å legge nye strømkabler for eksport til Storbritannia og EU. Dette blir norsk politikk når Norge slutter seg til EUs energibyrå ACER.

Ifølge Remy Penev slo det folkelige engasjementet i forbindelse med ACER-debatten gnister, som igjen fyrte opp engasjementet rundt Industriaksjonen.

Les hva kommentator Hans K. Mjelva skriver om Acer og norske strømpriser.

– Det er økonomisk galskap å sende kraften rett ut av landet som råvare. Det er forskjellen på U- land og I-land, om man selger råvarer eller bygger egen industri, sier Ståle Johansen, som er tillitsvalgt i Fellesforbundet og medlem av styret til Industriaksjonen.

Ønsker å beholde norsk kraft og lønn

Selv om aksjonistene presiserer at de ikke ønsker å ta stilling til EØS-avtalen, er kampen mot det de kaller en misforstått lojalitet til EU viktig.

– Vi forventer at norske folkevalgte setter norske hensyn først. Det gjelder både vannkraften og kampen mot sosial dumping, sier Johansen.

Også miljøsaken blir viktig, hevder aksjonistene, som nå vil bygge allianser på tvers av miljøbevegelsen og industriarbeiderne.

«Det gjelder klimasaken, men også vannkraftsaken, der mange miljøaktivister nå engasjerer seg mot planene om storstilt norsk krafteksport og den medfølgende utbyggingen av opptil 250 meter høye gigantvindmøller i norsk natur», skriver aksjonistene.

Del på
facebooktwitterlinkedinemail