Sturla Henriksen. Foto: Gerhard Flaaten

Går fra Rederiforbundet til FN

Sturla Henriksen er utnevnt til spesialrådgiver for FN for å fremme bærekraftig utvikling av verdenshavene.

Publisert

Avtroppende administrerende direktør Sturla Henriksen går rett fra Norges Rederiforbund og over til FN fra 1. januar 2018.

Han er utnevnt til Special Advisor on Oceans to the UN Global Compact, og skal i denne rollen bistå FN med å styrke det internasjonale samarbeidet mellom næringsliv og myndigheter for å fremme bærekraftig utvikling av verdenshavene.

– Havene er vårt største og viktigste felleseie og de er kritisk viktige for å nå FNs vedtatte mål om global bærekraftig vekst og velstandsutvikling. Havenes fremtid er et felles globalt ansvar, og da må næringslivet involveres aktivt og forpliktende i prosessene. Jeg er svært glad for å bli bedt om å bidra inn i dette arbeidet, sier Sturla Henriksen i en pressemelding.

Han har i løpet av sine år som Rederiforbundets toppsjef engasjert seg sterkt i havnæringenes bidrag for å skape bærekraftig vekst.

– Jeg mener også at vi fra norsk side har svært mye å bidra med inn i dette arbeidet. Vi er en av verdens ledende maritime nasjoner, med omfattende kompetanse innen bla skipsfart, offshore energi, fiske, havbruk, bioprosjektering, arktiske operasjoner og ressursforvaltning. Dette er kunnskap og erfaring som er viktig i det internasjonale arbeidet.

Leder for UN Global Compact, Lise Kingo, ønsker Henriksen velkommen i sin nye rolle:

– Det er en ære for oss at Sturla Henriksen har takket ja til å bli spesialrådgiver på hav for UN Global Compact. Henriksen har i lang tid vist lederskap på å fremme både Global Compacts 10 prinsipper og FNs bærekraftsmål internasjonalt innen maritim sektor. Han er en god talsperson for samarbeid og partnerskap på dette.

Del på
facebooktwitterlinkedinemail