Michaela Gunhildrud (t.v), Magnus Lunde og Kjetil Roverud skal alle søke på Statoil-stillingene. Foto: Privat

Statoil tilbyr 30 nyutdannede midlertidig jobb

Med 30 praksisplasser med ett års varighet vil Statoil hjelpe nyutdannede petroleumsingeniører ut i jobb. NTNU-studenter jubler.


  • Erlend Skarsaune
Publisert

Da de begynte på petroleumsstudiet på NTNU i 2012, trodde de at det ville bli en lek å få seg jobb ved endt mastergrad. For studentene på Petroleumsfag kunne en periode sikre seg jobb i god tid før studiet var ferdig – et år fikk de i snitt to jobbtilbud hver.

Men slik er det ikke lenger. Da Aftenbladet besøker NTNU, forteller sisteårsstudentene at de nå planlegger andre studier når petroleumsmasteren er i boks.

Likevel er instituttleder Egil Tjåland ganske optimistisk. Han sier til Aftenbladet at det er mer bevegelse blant de store oljeselskapene – og at oppslagene om jobbmuligheter igjen hadde funnet veien tilbake til oppslagstavlene på instituttet.

– Viktig for rekruttering

Blant dem er Lundin, som nå tilbyr tre nyutdannede engasjementstillinger på ett år for å gi dem jobbtrening. Og nylig ble det klart at Statoil gjør det samme. Oljeselskapet etablerer 30 praksisplasser med en varighet på opp til ett år for nyutdannede med masteroppgave.

De som får plassene, skal få oppfølging av en veileder. De vil få lønn, men ikke være direkte involvert i daglig drift, skriver Statoil.

– Denne ordningen er flott. Det betyr mye for å beholde de som er ferdige med sin utdannelse, og ikke minst for framtidig rekruttering, sier Tjåland til Aftenbladet.

Glade studenter

Også flere av hans studenter på sisteåret på Petroleumsfag setter pris på Statoils tilbud.

– Dette viser at de tar situasjonen på alvor. For mange er dette en god mulighet til å få relevant arbeidserfaring. Uten ansettelser vil mange omskolere seg og bransjen risikerer å miste mange kloke hoder, sier Michaela Gunhildrud.

Søkeklare

Sammen med resten av avgangskullet, er hun nå i Rio. Selv om Statoils initiativ er positivt, er studentene spente på den langsiktige effekten.

– Vi håper dette blir mer enn bare en utsettelse av problemet, sier Magnus Lunde.

– Lundin og Statoil står fram som gode eksempler. Vi håper og tror flere selskaper kommer på banen og ser verdien av en slik ordning, sier Kjetil Roverud.

Og de tre forteller at de definitivt kommer til å søke.

– Initiativet ble veldig godt tatt i mot blant petroleumsstudentene på NTNU. Både Statoil og Lundin kan forvente seg mange dyktige søkere, sier Gunhildrud.

Del på
facebooktwitterlinkedinemail