Olje og gass utmerker seg positivt i ManpowerGroups arbeidsbarometer. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB scanpix

Nesten én av ti arbeidsgivere planlegger å ansette flere

9 prosent av norske arbeidsgivere planlegger å bemanne opp arbeidsstyrken i løpet av det kommende kvartal.


  • NTB
Publisert

– Arbeidsgivere på utkikk etter nye talenter må forberede seg på hard konkurranse, sier Maalfrid Brath, administrerende direktør i ManpowerGroup Norge.

Hun sikter til ManpowerGroups arbeidsbarometer 2018, hvor det kommer fram at flere norske arbeidsgivere planlegger å bemanne opp, enn å bemanne ned arbeidsstyrken det kommende kvartal.

Olje og gass utmerker seg

9 prosent av arbeidsgiverne i undersøkelsen oppgir at de vil ansette flere før nyttår.

84 prosent planlegger å beholde arbeidsstyrken som den er, mens bare 6 prosent planlegger å redusere bemanningen.

Ansettelsesplanene til norske arbeidsgivere har steget jevnt de siste to årene, men avdempes til neste kvartal. Utsiktene er 3 prosentpoeng svakere enn forrige kvartal, og uendret fra samme kvartal i fjor.

I undersøkelsen har arbeidsgivere i sju av ni næringer oppgitt at de planlegger å øke bemanningsnivået.

Hotell, beverting, olje og gass, samt bank og finans er bransjer som utmerker seg.

Sterkest i Midt-Norge

– Vi ser at optimismen fortsetter blant arbeidsgivere i de fleste sektorer. Kravene til ferdigheter og kompetanse endrer seg raskt, og arbeidsgivere må tenke annerledes for å sikre de kandidatene de behøver, sier Brath.

Etter noen år med oljenedtur, har det snudd for mange bedrifter. Nå begynner kampen om hodene:

Det er derimot store regionale forskjeller i etterspørselen etter arbeidstakere.

Fire av fem regioner forventer en økning i bemanningsnivået i fjerde kvartal 2018.

De sterkeste prognosene er rapportert i Midt-Norge.

Arbeidsgiverne i Sør- og Vestlandet har de svakeste – og de første negative – utsiktene på mer enn sju år. Utsiktene her viser en nedgang på hele 17 prosentpoeng fra forrige kvartal og 4 prosentpoeng ned fra samme periode i fjor.

Optimismen tilbake i oljenæringen

I august publiserte forskningsinstituttet IRIS en studie som viste at det frem mot 2022 vil det bli behov for opptil 28.000 nye ansettelser i oljenæringen.

Ifølge studien, som er utført på vegne av bransjeorganisasjonen Norsk olje og gass, vil noen av jobbene erstatte arbeidsplassene som forsvant da oljekrisen var som verst. Samtidig vil 18.000 av nyansettelsene gjelde erstatning av dem som går av naturlig, som ved alderspensjon.

Ifølge Statistisk sentralbyrås oversikt over de forskjellige selskapenes investeringsplaner er bunnen nådd, og i år og neste år skal det investeres 321 milliarder kroner i næringen.

Del på
facebooktwitterlinkedinemail