Framo Flatøy. Foto: Paul Sigve Amundsen

60 må gå ved Framo Flatøy

Nedgangen i offshoresektoren fører til at 60 ansatte blir oppsagt ved Framo Flatøy.

-Markedet har stoppet veldig opp. Jeg kan bekrefte at vi skal redusere bemanningen med 60 årsverk og at det vil skje gjennom oppsigelser, sier administrerende direktør Oddbjørn Jacobsen i Framo Flatøy til Bergens Tidende.

Virkning fra august
Han forklarer at prosessen skal være ferdig i løpet av april.

– Vi har gitt varsel til de ansatte. Denne nedbemanningen vil da ha full effekt fra august, sier Oddbjørn Jacobsen.

Bedriften er en del av Frank Mohn-konsernet, og har i dag 330 ansatte. Det er ikke lenge siden forrige nedbemanning. I fjor høst måtte 30 medarbeidere gå fra bedriften.

Toppsjefen synes det er en vanskelig situasjon.

Permitteringer
– Vi synes selvfølgelig dette er leit på vegne av dem det rammer. Men nedgangen i olje- og gassektoren er både dypere og mer langvarig enn vi har sett for oss, sier Framo Flatøy-sjefen. Bedriftens hovedprodukter er pumper til olje- og gassindustrien.

Nedturen ser ikke ut til å være over med dette. Til høsten kan det bli aktuelt med permitteringer.

– Vi ser for oss et det kan bli aktuelt, men den beslutningen tar vi over sommeren, sier Jacobsen.

Leder i Fellesforbundet ved Framo Flatøy, Ronald Pedersen, må konstatere at oljeprisfallet fører til at jobber forsvinner.

– Det er beklagelig, men slik er virkeligheten. Vår jobb blir nå å sørge for at prosessen rundt oppsigelsene følger regelverk og normer, sier Ronald Pedersen.