Samtidig som den siste av fire CAT-riggene nettopp er levert fra DSME-verftet jobber Statoil på spreng for å holde tidsplanen for sine neste to spesial-rigger til norsk sokkel.

Fremdriften i byggingen av CAT J-riggene er i henhold til våre forventninger. Vi forventer at de er klare til innsats i Norge i løpet av sensommeren og høsten 2017.

Det opplyser Statoils pressetalsmann Ola Anders Skauby.

Skal lære av CAT D-prosjektene

Totalt tre CAT J-rigger skal settes i operasjon. Den siste enheten skal til britisk sokkel. CAT D-prosjektene baner løypen for den neste bølgen av spesial-rigger.

– Hvor viktig blir disse riggene for de to lisensene, når de kommer igang?

– CAT J-riggen forventes klar til operasjoner på Gullfaksfeltet i løpet av sensommeren 2017 og eies av lisensen. Den skal driftes av KCA Deutag som er borekontraktør. Dette er en viktig rigg for lisensen for å sikre at vi får tatt ut alle lønnsomme reserver og undersøkt alle muligheter i satellittområdet på Gullfaks, sier Skauby.

Denne riggen har fått navnet Askeladden. Søster-riggen, Askepott, blir også sentral i  fremtiden for Statoil og lisenspartnerne.

– Oseberg-lisensen skal eie den andre CAT J-riggen. Den forventes i operasjon på feltet i løpet av høsten 2017 og skal også driftes av KCAD. Riggen skal jobbe med å sikre at vi får tatt ut alle bærekraftige reserver i Oseberg-området.

Jobbmulighet for norske verft

– Har dere nå valgt verft /leverandør som skal ta ta i mot riggene når de kommer til Norge?

– Vi har ikke gått ut med et anbud, men har etterspurt informasjon fra noen verft fordi vi kan få et behov for støtte etter at CAT J-riggene er levert fra Samsung-verftet. Omfanget av dette er ikke fastsatt. Det dreier seg i første omgang om en lokasjon for lasting av utstyr, trening av personell og oppstartsforberedelser. Blant kriteriene er kort seilingstid fra Gullfaks og Oseberg, samt bunnforhold som gjør det mulig å jekke opp riggen. Vi regner med å ta stilling til dette før sommeren neste år.

De nye CAT J-riggene vil kunne operere på havdyp fra 70 til 150 meter og bore brønner ned mot 10.000 meters dyp.