Ved spolebasen ferdigstiller bedriften olje- og gassrør i stål, som deretter kveiles ombord i store offshoreskip.

Da Adresseavisen var på besøk sveiste de sammen undervannsrør til prosjektet Oseberg Vestflanken og til gigantfeltet Johan Sverdrup i Nordsjøen. Inkludert underleverandører er de nå rundt 40 ansatte som jobber ved basen.

Senere i vår skal de også starte arbeidet med rørene til Trestakk-feltet, som er den neste milliardutbyggingen utenfor kysten av Trøndelag. Deretter kommer Dvalin-feltet.

Lars Håbrekke.

Lars Håbrekke.

– Vi ser at antallet prosjekter som går ut på anbud fra Statoil og andre oljeselskap har økt betraktelig det siste året, sier Håbrekke til Adresseavisen.

Ifølge Oljedirektoratet har utbyggingskostnadene for et felt på norsk sokkel falt med over 40 prosent siden høsten 2014.

Halverte kostnadene

Trestakk-feltet er en av utbyggingene der kostnadene har blitt kraftig redusert i kjølvannet av fallet i oljeprisen.

Statoil er operatør for feltet som ble funnet allerede i 1986. Investeringsanslagene lå i utgangspunktet på rundt ti milliarder kroner. Da planen for utbygging og drift ble innlevert i november i fjor, hadde dette blitt redusert til rundt 5,5 milliarder kroner .

Oljen fra feltet skal føres til Åsgard A-skipet gjennom rørene som fabrikkeres på Orkanger. TechnipFMC har fått kontrakten for hele undervannsutbyggingen, og ifølge prosjektdirektør Håvard Stensrud hos Statoil er det første gang hele leveransen er gitt til én aktør.

– Dette er et forsøk på å tenke nytt for vår del, og det har bidratt til å få ned kostnadene. Det kan også vise seg å bli løsningen for flere utbygginger, hvis vi lykkes på Trestakk, sier han.

Stensrud sier at de blant annet har klart å redusere ned den totale rørlengden på havbunnen med 6–8 kilometer gjennom samarbeidet med leverandøren.

– I tillegg har vi jobbet sammen for å finne smartere løsninger som gjør prosjektgjennomføringen mer effektiv og dermed rimeligere, sier han tilAdresseavisen.

Sparer 150.000 om dagen

Tore Håbrekke sier at de også har effektivisert arbeidet på spolebasen de siste årene, blant annet gjennom utvikling av nye sveisemetoder og utvidelse av anlegget. Han understreker at de har et tett samarbeid med forskningsmiljøene ved NTNU og Sintef.

Håbrekke anslår at de har fått ned produksjonskostnadene med rundt 150 000 kroner per dag gjennom effektiviseringene.

– Vi har mellom ti til tolv prosent høyere produksjon i dag enn vi hadde før oljesmellen. Dette er fastpriskontrakter, så da vil vi dra fordeler av å bli raskere ferdig, sier han.

Sveises sammen

Selve stålrørene produseres i utlandet, og kommer til Orkanger i båt i lengder på tolv meter. Hos nabobedriften Shawcor (tidligere Bredero Shaw Norway ) legges det på et isolerende og beskyttende lag, og de sveises sammen til lengder på 24 meter.

I den lange fabrikkhallen hos TechnipFMC sveises de deretter sammen til en lengde på 900 meter, før det igjen sveises på en ny lengde på 300 meter før de kveiles ombord skipet.

Assisterende prosjektdirektør Simen Andersen hos TechnipFMC sier at de har gjort investeringer for rundt 170 millioner kroner ved basen på Orkanger de siste syv årene, og tror at virksomheten vil være konkurransedyktig i mange år fremover.

 

adressa3