Snøbygene har tatt et sjeldent opphold. Vinden er bitende kald. Sveinulf Vågene nyter synet før en ny, gråhvit vegg siger inn fra havet.

– Det er magisk. Majestetisk. Se på dette landskapet, sier han til BT.

Bak en rygg i nord ligger Stadtlandet. Østover er det snøhvite fjell å skue, de er badet i sol. Sjøklippen Hornelen kneiser rett i fleisen, som en bauta mot himmelen. Sørover skimtes Kinn og Alden i havgapet.

Vågene er på toppen av Steinfjellet på Bremangerlandet. Her skal 26 vindmøller i en industriell vindpark bli bygget.

Han ser plutselig bister ut.

– All denne vakre utsikten her skal de ødelegge. Vi selger vår fineste natur til utenlandske kapitalinteresser. Vi lar utlendinger overta kontrollen med en av våre viktigste naturressurser.

Tanken på vindturbinene som kommer på fjellplatået helt ute mot havet får Vågene til å gremmes. Han er talsperson for La naturen leve, en organisasjon dannet med ett mål for øye: Å stanse vindkraftutbygging på norsk jord.

Vindkraftutbygginger

Totalarealet i kvm for parker med konsesjon (Utbygd, utbygging startet, konsesjon gitt, men ikke påbegynt): 591 kvadratkilometer (i tillegg kommer areal for 18 parker det mangler opplysninger om).

Totalarealet i kvm for parker under konsesjonsbehandling: 703 kvadratkilometer.

Totalareal for parker med konsesjon + parker under konsesjonsbehandling: 1294 kvadratkilometer (591 + 703. I tillegg kommer areal for 18 parker det mangler opplysninger om).

Konsesjon gitt: 83.

Antall utbygd: 24.

Antall utbygging startet: 8.

Antall konsesjon gitt, men ikke påbegynt: 51.

Antall under behandling: 21.

Kampen mot naturinngrepene har fått en ekstra dimensjon for Vågene og hans meningsfeller.

Nå står søkkrike, multinasjonale selskaper i kø for å utnytte Europas beste vindressurser – de som finnes langs norskekysten.

Giganter som Google, Blackrock og storbanken Credit Suisse bruker milliarder på norsk vindkraft. Tyske pensjonspenger plasseres i kraftverk på forblåste høydedrag. Store norske kraftselskaper overlater vinden til franske og finske energigiganter.

Utenlandske selskaper er allerede inne i norsk vindkraft med investeringer på rundt 20 milliarder kroner, viser en kartlegging Bergens Tidende, Stavanger Aftenblad og Adresseavisen har gjort.

Og det er trolig bare begynnelsen.

Utenlandske investeringer: 1: Hamnefjellet, 2: Kvitfjell og Raudfjell, 3: Ånstadblåheia 4: Nygårdsfjellet. 5: Sørfjord (Nordland). 6: Fosen, 7: Okla, 8: Bremangerlandet, 9: Hennøy, 10: Raskiftet (Hedmark), 11: Midtfjellet, 12: Svåheia, 13: Tonstad, 14: Bjerkreim, 15: Egersund, 16: Tellenes.

Les magasinsaken hos Bergens tidende.