– Får vi dette til kan det bli et av de største vannkraftselskapene i Norge, sier Wenche Teigland, som er konserndirektør med ansvar for vannkraftproduksjonen i BKK, til Bergens Tidende.

Hun viser til at BKK nesten vil doble vannkraftproduksjonen om de tre selskapene lykkes med å danne et nytt stort selskap.

I dag produserer BKK 6,9 TWh i året, noe som utgjør drøye fem prosent av den totale norske kraftproduksjonen. Skulle de tre selskapene lykkes, vil det nye selskapet få en samlet produksjon på 12,2 TWh.

– Legger til rette for flere jobber

Det nye selskapet vil kun omfatte vannkraftproduksjonen til BKK, og produksjonen til SFE, hvor BKK allerede eier nesten 38,5 prosent. I tillegg har Hydro Energi kommet på banen og vil legge inn sine kraftverk i Suldal og Røldal i det nye selskapet.

Teigland tror det nye selskapet vil kunne bli en katalysator for fremtidsrettet grønn industri og styrke posisjonen vår som fornybar region.

Hun minner om at Vestlandet har et overskudd på kraft.

– En slik løsning kan bidra til økt kraftuttak ved at det legges til rette for ny kraftintensiv industri og dermed også flere arbeidsplasser på Vestlandet, sier Teigland.

Les hele saken bt.no (abo.)