– Vi har særlig fokus på å levere flytende vindturbiner inn mot oppdrettsbransjen. Vi tenker bredere enn før, og satser på å levere mer komplette løsninger enn bare vindturbiner, gjerne i kombinasjon med solceller og batteripakker, sier Melberg til Sysla.

Kjartan Melberg. Foto: Gwind

Kjartan Melberg. Foto: Gwind

Han ble daglig leder i Gwind for to år siden, samtidig som Siri Kalvig kjøpte seg opp i selskapet.

10-15 år frem i tid

Gwind vil levere vindturbiner som roterer rundt en vertikal akse, i motsetning til vanlige turbiner som roterer om en horisontal akse. Det gir et lavere tyngdepunkt, og gjør det mulig å plassere generatoren og andre tunge komponenter inne i flyteren.

– Det vil blant annet redusere vedlikeholdskostnader, sier Melberg.

Ideen til turbinene oppstod ved Universitetet i Stavanger, gjennom professor Arnfinn Nergaard.

Men veien frem til å få store nok turbiner som kan lage strøm offshore er lang. Melberg anslår at det kan ta 10-15 år før de er klare.

– Vi har ikke finansiering til å utvikle det selv, men vil dra nytte av bransjens utvikling innen dette området. Vi prøver å bidra i forskningssammenheng, sier Melberg, og viser til at det blant annet pågår et doktorgradsarbeid ved Universitetet i Stavanger som ser på materialtekniske utfordringer.

Gikk i pluss

Dermed satser Gwind på å få inntekter på andre måter underveis, samtidig som de lærer mer om teknologien.

Å levere strøm til oppdrettsanlegg som ikke har landstrøm er en av planene. Gwind hadde i fjor inntekter på 327.000 kroner, og endte med et overskudd på 321.000 kroner. Studier de har gjort for oppdrettsaktører er en av inntektskildene selskapet har hatt så langt.

– Det er interesse i bransjen for dette. De er opptatt av omdømme og miljø. Nå jobber vi inn mot bransjen for å finne hvor i verdikjeden vi bør angripe problemstillingen.

Melberg viser til at det er en trend internasjonalt med offgrid-løsninger, altså at man lager sin egen strøm og ikke er tilknyttet strømnettet. Dette er også et potensielt marked for Gwind.

– Vi ser også litt på løsninger på land, men hovedmålet om flytende vindparker ligger der, sier Melberg.

Lenger fra land

Statoil har kommet lengst med flytende vindkraft, og skal bygge en pilotpark med Hywind-turbiner i Skottland.

Fordelen med flytende havvind er man kan flytte seg lenger ut fra land, hvor vinden er sterkere og energiressursene dermed bedre.

Melberg tror vertikalakse-turbiner vil være et smart valg når flytende vindparker skal bygges.

– Driftskostnadene vil være lavere, ettersom vedlikeholdsbehovet er mindre. Men skal vi dit, må vi jobbe med andre ting på veien. Vi kan ikke gå direkte dit, sier han.

Gwind årsresultat (i hele 1000)

 20152014
Driftsinntekter32713
Driftsresultat321-1525
Resultat før skatt321-1524