Når den er på plass vil produksjonen av silisium øke fra 44.000 tonn i året til 74.000 tonn.

– Utbyggingen gjøres først og fremst for å sikre råvarer til fabrikkene til Wacker i Tyskland. Alt vi produserer av silisium bruker Wacker selv, sier verksdirektør Torbjørn Halland til Sysla.

Kan bli mer til sol

Fesil solgte fabrikken på Holla til tyske Wacker for snart syv år siden. Silisiumet brukes i hovedsak i kjemisk industri, men noe av det går også til solcelleproduksjon.

– Det kan bli mer av det på sikt, sier Halland.

Wacker bygger opp en ny polysilisiumfabrikk i USA, som er rettet mot solcellemarkedet. Det er ikke bestemt hvor råvarene til denne vil komme fra, men Holla er ett alternativ.

Øker kraftbehovet

Engineeringen av den nye ovnen er i gang, og planleggingen av området der den skal stå starter snart. Planen er å holde full drift i produksjonen samtidig som utbyggingen skjer. Rundt 120 personer vil være involvert i utbyggingen, som ikke vil gi nyansettelser.

– Vi vil ikke bli flere fast ansatte enn vi er i dag, men dette vil sikre de som er her.

Utbyggingen på Holla vil være med på å øke strømbehovet i Norge frem mot 2020, ifølge en fersk rapport fra NVE. Kraftbehovet øker med 40 prosent fra dagens forbruk, som er på 700 GWh i året, noe som tilsvarer forbruket til over 30.000 husstander.

– Kraftbehovet dekker vi inn gjennom å sikre avtaler med kraftprodusenter, sier verksdirektøren.

– Viktig steg

Ovnen skal etter planen ha oppstart tidlig i 2019. Fra før har fabrikken tre silisiumovner.

– Å utvide vår silisiumkapasitet her er et strategisk viktig steg for oss når det gjelder vårt innkjøp av råmaterialer, sier konsernsjef Rudolf Staudigl i Wacker i en pressemelding.

Holle står i dag for rundt en fjerdedel av Wackers behov for silisium.

– Å utvide kapasiteten her er nødvendig for å opprettholde denne andelen i fremtiden. Det at vi produserer silisium selv gjør oss mer uavhengig av svingende priser på råmaterialer og øker forutsigbarheten i våre leveranser i perioder med stor etterspørsel, fortsetter han.