Økningen skyldes i hovedsak utvidelser i eksisterende anlegg. Dette kommer fram i en gjennomgang NVE har gjort av hvor mye energi som kan lagres i magasiner som reguleres til kraftproduksjon, melder NVE.

– Årsaken til økningen i lagringskapasitet skyldes hovedsakelig utvidelse i eksisterende kraftanlegg som ligger nedstrøms i vassdragene. Det fører til at hver dråpe i vannmagasinene oppe i fjellet utgjør mer energi, sier avdelingsdirektør Anne Vera Skrivarhaug i en melding.

Det er også bygget noen få større nye vannkraftverk og mange småkraftverk siden 2004 som bidrar til kapasitetsøkningen.

– Vi ser at vannkraftutbygginger siden 2004 har gitt landet større lagringskapasitet, til tross for at det ikke er bygget så mange nye reguleringsmagasiner. Dette viser at det er mulig å bygge ut mer regulerbar vannkraft uten å bygge nye magasiner, sier Skrivarhaug.

Økningen på 2,2 TWh betyr at det norske vannkraftsystemet har økt sin evne til å lagre like mye kraft som det som ble produsert av hele den norske vindkraftparken i 2016.