Vindparken i den tyske delen av Østersjøen drives av Equinor og det tyske kraftselskapet E.ON. Ifølge E24 er prosjektet blitt rundt 1 milliard kroner billigere enn ventet.

I sin åpningstale påpekte Merkel at prosjektet er viktig for Tysklands overgang til fornybare energikilder.

– Prosjektet viser det tyske bidraget, men også bidraget fra høyt utviklede industrinasjoner til utviklingen av fornybar energi, sa Merkel og takket både Frankrike og Norge for deres bidrag.

400.000 husholdninger

Parken kan levere kraft til 400.000 tyske husholdninger. Den består av 60 vindturbiner med en kapasitet på rundt seks megawatt hver.

Turbinene er utplassert i Østersjøen, mellom den tyske øya Ruegen og den svenske kysten i nord. Turbinene er installert på bunnfaste fundamenter på 23–37 meters dyp.

Engie kjøper elektrisitet

Den franske energileverandøren Engie har inngått en kontrakt om kjøp av elektrisitet fra vindparken i fire år. Denne vil bli dirigert gjennom en franskbygget understasjon, der 150 kilometer med kabler er koblet til vindgeneratorene.

I dag utgjør fornybar energi 38 prosent av Tysklands energiforbruk, og er forventet å nå 65 prosent innen 2030.

-Ikke marked for havvind i Norge

I Norge har olje- og energiminister Kjell-Børge Freiberg varslet at regjeringen vil legge til rette for at et eller to områder til havs kan bygges ut. Regjeringen kommer til å peke ut områder som egner seg for havvind om kort tid.

Freiberg understreker samtidig at havvind aldri kan konkurrere med mye billigere fornybar energi på land i Norge, som vind- og vannkraft. Og ifølge Freiberg vil en eventuell utbygging skje uten subsidier.

Havnasjonen Norge har egentlig alle forutsetninger for å bli gode på havvind. Men er vi for sent ute i dette markedet? Det er tema i denne episoden av Sysla-podkasten Det vi lever av. Hør den her: