To kilder med direkte kjennskap til Trumps beslutning opplyser til  Axios at han trekker USA ut av Parisavtalen.

Selv holder Trump verden på pinebenken. Han har varslet at han vil ta en endelig beslutning denne uka.

«Jeg vil kunngjøre min beslutning om Parisavtalen i løpet av de nærmeste dagene. GJØR AMERIKA STORARTET IGJEN!» skrev han på Twitter.

Flere alternativer

Trump har satt Scott Pruitt, sjefen i USAs miljødirektorat EPA, til å lede et utvalg som skal utarbeide detaljer om hvordan USA skal trekke seg fra avtalen, ifølge Axios.

Fakta

Parisavtalen

Global klimaavtale vedtatt i Paris 12. desember 2015.

Formålet er å holde den globale oppvarmingen under 2 grader og prøve å begrense temperaturøkningen til 1,5 grader.

Over 180 land har overlevert frivillige nasjonale utslippsmål til FN. Rike land skal innen 2020 skaffe til veie minst 100 milliarder dollar årlig til klimatiltak i fattige land.

Avtalen trådte formelt i kraft fredag 4. november 2016.

Onsdag 31. mai ble det meldt at USA trekker seg fra avtalen.

(Kilder: UNFCCC, NTB)

Et alternativ er at USA formelt trekker seg ut av Parisavtalen. Det er en prosess som vil ta mer enn tre år. Grunnen er at det ikke er mulig å melde seg ut før tre år etter at avtalen har trådt i kraft. I tillegg går det ett år fra kunngjøringen til utmeldingen trer i kraft.

Et annet alternativ er at USA melder seg helt ut av FNs klimakonvensjon (UNFCCC). Det er et mer ekstremt grep, men USA vil på den måten kunne forlate avtalen på bare ett år.

Det foreligger så langt ingen bekreftede opplysninger om hva Trump har bestemt.

Trosser verden

Hvis det som Axios nå melder er korrekt, betyr det at Trump trosser et stort flertall i USAs befolkning og flere nære medarbeidere – for ikke å snakke om resten av verden.

Samtidig betyr det at han er i ferd med å oppfylle et av sine valgløfter. Før Trump ble president, lovet han å «kansellere» Parisavtalen.

Hvis det stemmer at USA går ut av avtalen, er det sterkt beklagelig, uttaler Arbeiderpartiets Terje Aasland.

– Nå er det viktigere en noen gang at resten av nasjonene som står bak Parisavtalen, står sammen om det viktige klimaarbeidet som skal gjøres i tida framover, sier han.

Statsminister Erna Solberg (H) har tidligere sagt til NTB at Norge vil stå ved Parisavtalen uansett hva USA gjør.

USA isolert

Miljøorganisasjoner mener Trump vil isolere seg fra resten av verden hvis han trekker USA ut av klimaavtalen.

– USAs president er den eneste statslederen i verden som gir regelrett blanke i hva vitenskapen om jordas klima sier, sier Naturvernforbundets leder Silje Ask Lundberg.

– Nesten 200 land har skrevet under på Parisavtalen, men kun ett vil sannsynligvis trekke seg. Dette viser i hvor sterk grad Trump er i utakt med resten av verden, sier leder Truls Gulowsen i Greenpeace i Norge.

Ifølge ham vil et amerikansk nei til avtalen legge ekstra press på Norge og andre land for å gjøre enda mer.

Også positivt

Trumps motstand mot Parisavtalen har også en oppside, mener Wendel Trio, direktør i CAN Europe, en paraplyorganisasjon for europeiske miljøorganisasjoner.

– Jeg er faktisk ganske positivt innstilt. De siste to årene har vi ikke sett stats- og regjeringssjefer gå så sterkt til forsvar for Parisavtalen som nå, sier Trio til NTB.

Han påpeker at for eksempel EUs ledere igjen og igjen har understreket hvor viktig Parisavtalen er for dem.

– Det ville ikke ha skjedd uten Trump, sier Trio.

– Jeg mener den konfrontasjonen som finner sted nå, gjør at politiske ledere tvinges til å forsvare klimainnsatsen på en enda sterkere måte enn før.