Antall elbiler i Norge passerte i fjor 100.000, og gjennom året økte elbilparken i her i landet med 41 prosent. Men fortsatt er ikke mer enn 3,7 prosent av personbilbestanden elektrisk, ifølge statistikken Registrerte kjøretøy fra Statistisk sentralbyrå (SSB).

Ifølge SSB finner vi flest elbiler i Oslo med 16.773 kjøretøy. Deretter kommer Bergen med 9400 og Bærum med 6733. Men når man ser på tettheten av elbiler, målt i antall per 1000 innbyggere, er det ikke de store og folkerike kommunene som dominerer.

På denne statistikken troner Finnøy kommune i Rogaland øverst med 86,9 elbiler. Dernest kommer Askøy i Hordaland med 67,9 og Averøy i Møre og Romsdal med 63,2. Dette er kommuner som ligger nær byer med bomringer der elbiler får passere gratis.

Også Bærum (54,3), Malvik (50,9), Asker (49,7), Skaun (47,9) og Klæbu (47,4) har stor elbil-andel. Oslo ligger helt nede på 39. plass med 25,2 elbiler per 1000 innbyggere.

Det er fortsatt 17 kommuner der det ennå ikke finnes en eneste elbil.