Tallene viser et underliggende driftsresultat før avskrivninger (EBITDA) på 5186 millioner kroner. I Statkrafts førstekvartalsrapport for 2017 fremgår at dette tilsvarer en økning på 1185 millioner kroner sammenlignet med tilsvarende periode i 2016. Kvartalets resultat etter skatt endte på 2749 millioner kroner.

I fjor var resultatene preget av flere nedskrivninger. 

Økningen ble drevet av økte bidrag fra Statkrafts markedsoperasjoner. Effekten av høyere nordiske kraftpriser ble motvirket av lavere kraftproduksjon og valutaeffekter, skriver selskapet i en pressemelding-

– Statkrafts kraftverk fortsetter å bidra med solide kontantstrømmer. Økningen i underliggende driftsresultat før avskrivninger og resultat etter skatt var primært drevet av økte bidrag fra markedsoperasjonene. Vi er fornøyde med å se at avkastningen på sysselsatt kapital overstiger 9 prosent, sier konsernsjef Christian Rynning-Tønnesen.

I februar ble det kjent at selskapet reduserer bemanningen med 500–600 personer for å spare kostnader. I underkant av 200 må gå i Norge i løpet av 2018.