Her en av de gamle dieselbilene som skal byttes ut. Arkivfoto: Anders Minge. 

Stavanger kjøper el-bossbil

Styret i det interkommunale selskapet Renovasjonen IKS i Rogaland har vedtatt å gå til innkjøp av en elektrisk drevet renovasjonsbil.

Det nye vidunderet skal leveres om ni måneder, og prisen blir på tett oppunder 3,7 millioner kroner. skriver Stavanger Aftenblad.  Styret er bekymret for prisen, siden den ligger 80–90 prosent høyere enn det en dieselbil ville kostet, men velger likevel å gjøre investeringen for å prøve ut og høste erfaringer av ny teknologi.

Miljødirektoratet har for øvrig gitt et tilskudd på 750.000 kroner til anskaffelsen, noe som tar unna omtrent halvparten av merutgiften.

Tilskuddet fra staten gikk egentlig ut på dato i desember, men Renovasjonen IKS har fått utsatt fristen til i høst.

Renovasjonen IKS er et interkommunalt renovasjonsselskap som eies av kommunene Sandnes og Stavanger.