Siden oppstarten av vindparken Sheringham Shoal i 2012, har Statoil investert totalt rundt 20 milliarder kroner i selskapets fornybarprosjekter (se fakta), ifølge tall fra selskapet.

Det utgjør 3,6 prosent av selskapets totale investeringer på 549,7 milliarder kroner i denne perioden, skriver Aftenbladet. Alle disse investeringene er i vindkraft.

Statoils mål er å gradvis øke investeringene i det de kaller lønnsom fornybar energi, og i andre lavkarbonløsninger.

Fakta

Statoils fornybarinvestering fordeler seg slik:

Arkona: 5,5 milliarder kroner

Hywind Pilotpark: 2 milliarder kroner

Sheringham shoal: 5,5 milliarder kroner

Dudgeon: 5,5 milliarder kroner

New York havvind-lease: 42 millioner kroner

Statoil Energy Venture: 1,7 milliarder kroner

Økte investeringer

Selskapets ledelse har tidligere lansert et mål om at innen 2030 vil 15–20 prosent av de totale investeringene gå til fornybarprosjekter.

Mye av dette må komme innen havvind, og avhenger av om Statoil når fram i konkurransen om de mest attraktive prosjektene.

– Vår ambisjon er å bruke inntil 25 prosent av forskningsmidler til nye energiløsninger og energieffektivitet innen 2020. Forskningsbudsjettet i 2017 er på 2,6 milliarder kroner, sier presseansvarlig i Statoil Elin Isaksen til Aftenbladet.

Statoil har i tillegg mål om å halvere utslipp av CO2 til 1,2 millioner tonn innen 2020. Fra 2020 til 2030 vil selskapet redusere utslippene med ytterligere 2 millioner tonn, ifølge selskapets siste bærekraftsrapport.

Investeringer gjennom Statoil Energy Ventures:

Statoil Energy Ventures er et investeringsfond som ble opprettet i februar 2017.

Gjennom dette fondet gjør selskapet investeringer på mellom 1 og 20 millioner dollar per selskap.

Statoil Energy Ventures har i løpet av første år i drift investert i følgende selskap:

  • Vindselskapet United Wind
  • ChargePoint, et selskap som utvikler løsninger for lading av elbiler
  • Convergent, som utvikler teknologi for energilagring i kraftsektoren
  • Solenergiselskapet Oxford PV.

Ikke imponerte

Men selskapets fornybarsatsing og klimamål imponerer ikke miljøvernorganisasjonene.

– Det de investerer i fornybarprosjekter er forsvinnende lite i forhold til investeringene i høyrisikoprosjekter i olje og gass, særlig i Arktis. Der er Statoil et av selskapene som er mest ivrige på å starte boringen i de mest sårbare områdene på norsk sokkel, sier leder i Naturvernforbundet Silje Lundberg.

Hun legger til at tallene for selskapets fornybarinvesteringer viser at Statoil ikke et energiselskap for framtiden og at investeringsmålene for 2030 er for lite ambisiøst.

– Det er ikke tvil om at Statoil når det tjener dem prøver å framstå som et grønt selskap. Men det de driver med er en grønnvasking av den virksomheten de har. De er ikke et fornybart selskap, fordi investeringene er så utrolig små, sier Lundberg.

– Henger ikke på greip

Leder i Greenpeace i Norge, Truls Gulowsen, sier han ikke forstår hvordan Statoil får klimamålene og offensiven i Arktis til å henge sammen.

 – Det som er helt uforståelig er hvordan Statoil får sin egen retning til å henge sammen. Skal de ta klimamålene på alvor, må de fase ut investeringene i olje og gass. I 2030 må Statoil være et fornybart selskap. Jeg synes ikke at de bør slutte å drifte de feltene som allerede er i drift. Men å investere ytterligere, også etter 2030, gjør at det blir helt umulig å oppnå klimamålene fra Parisavtalen.

Les hele saken på Aftenbladet.