Statkraft og Hydro Energi har inngått en ny industrikraftavtale for perioden 2021 til 2038. Det skriver selskapet i en melding.

Leveransen er totalt på 15,5 TWh, med årlige leveranser på 0,75 TWh fra 2021 til 2030 og 1 TWh fra 2031 til 2038.

Kontrakten vil bidra til forsyning av kraft til Hydros aluminiumverk i Norge i årene etter 2020, når dagens langsiktige kraftkontrakt med Statkraft løper ut, skriver selskapet.

Hydro Energi AS er et heleid datterselskap av aluminiumsselskapet Norsk Hydro ASA.

I meldingen uttaler konserndirektør for Markedsoperasjoner og IT i Statkraft, Hallvar Granheim:

– Den kraftkrevende industrien i Norge er vår viktigste kunde. Det gleder meg at Statkraft kan tilby konkurransedyktige kontrakter og fortsatt være en foretrukket partner for industrien, sier Hallvard Granheim.