Oppdraget har en samlet verdi på over 600 millioner kroner. Entreprenøren har allerede bygget Roan vindpark, som nå er klar for turbinmontasje.

Det skriver selskapet i en melding.

Fakta

Fosen Vind

  • Omlag 11 milliarder kroner skal investeres i seks vindparker på til sammen 1000 MW.
  • Anleggsarbeidene startet i april 2016 og alle parkene vil være ferdigstilt i 2020.
  • Når vindparkene står ferdige i 2020 vil de produsere 3,4 TWh fornybar energi i året.
  • Fosen Vind DA er et joint venture-selskap eid av Statkraft (52,1 prosent), TrønderEnergi (7,9 prosent) og Nordic Wind Power DA (40 prosent).
  • Fosen Vind-utbyggingen omfatter vindparkene Harbaksfjellet, Roan, Storheia og Kvenndalsfjellet på nordsiden av Trondheimsfjorden (ca. 750 MW), samt vindparkene Geitfjellet og Hitra 2 sør for Trondheimsfjorden (ca. 250 MW).
  • Det er Statkraft som gjennomfører utbyggingen på vegne av Fosen Vind DA.

Kilde: fosenvind.no.

Det er kontraktene for infrastruktur i de tre siste vindparkene i Fosen-utbyggingen, som er tildelt fosenselskapet Johs. J. Syltern.

Kontraktene omfatter internveier, turbinfundamenter og øvrig infrastruktur i Kvenndalsfjellet og Harbaksfjellet vindparker i Åfjord kommune på Fosen, samt Geitfjellet vindpark i Snillfjord.

Ferdig våren 2020

Arbeidet går i gang før sommeren i år, og skal være ferdig innen vindmøllene reises våren 2020.

– Vi har god erfaring med Johs. J. Syltern fra byggingen av infrastruktur i Roan vindpark og adkomstveien til Storheia vindpark. Det er ekstra gledelig at en lokal tilbyder vant frem i konkurransen om den største anleggskontrakten, sier Eivind Torblaa, daglig leder i Fosen Vind i meldingen.

– Det lokale næringslivet har vist at det er mer enn bare konkurransedyktig. Før utbyggingen startet, anslo vi at lokale og regionale leverandører ville kunne konkurrere om oppdrag til en verdi av mellom 1 og 2 milliarder kroner. Allerede nå kan vi konstatere at trønderske selskaper har vunnet oppdrag for 1,1 milliarder kroner, legger han til.

Om man regner med nasjonale aktører som baserer seg på lokale datterselskaper og arbeidskraft, er oppdragsverdien nesten 1,8 milliarder, ifølge selskapet.

Kun kraftlinje gjenstår

Med denne tildelingen er brorparten av arbeidene med Fosen-utbyggingen tildelt. Bare kontraktene for bygging av kraftlinje i de tre siste parkene gjenstår.

Kontrakten inngår i Fosen Vind sitt vindkraftprosjekt, som er det største landbaserte i Europa. Det består av seks vindparker i Sør-Trøndelag på til sammen 1000 megawatt.

Byggingen startet i 2016 og alle vindparkene vil være ferdig bygget og satt i drift i løpet av 2020. Det er Statkraft som bygger ut vindparkene på vegne av Fosen Vind.

Fosen Vind eies av kraftselskapene TrønderEnergi og Statkraft, samt det europeiske investorkonsortiet Nordic Wind Power DA.