– Bremangerlandet vindkraftverk er et prosjekt med svært gode økonomiske forutsetninger for å bli realisert. I Bremanger kommune ønskes dette vindkraftverket velkommen, og prosjektet har også stor regional oppslutning, sier olje- og energiminister Terje Søviknes (Frp) i en pressemelding.

Tirsdag ga departementet konsesjon til bygging og drift av Bremangerlandet vindkraftverk i Bremanger kommune i Sogn og Fjordane. Kraftverket skal ligger i et fjellområde på øya Bremangerlandet.

Det legges til grunn at etablering av vindkraftverket ikke vil komme i konflikt med nasjonale forvaltningsmål for naturtyper og arter. Departementet har konkludert med at fordelene ved vindkraftverket er større enn skader og ulemper det kan medføre.

Tidligere har NVE sagt nei til vindkraft i Bremanger.