Økte investeringer og fallende kostnader – Luke Mills, Bloomberg New Energy Finance

Hvorfor investerer Statoil i fornybar energi? Intervju med konserndirektør Irene Rummelhoff

Hva nå for vannkraften? Panelsamtale mde Ingrid von Streng Velken, BKK, Hans Petter Kildal, Bergen Energi og Kjetil Lund, Statkraft

Hvordan bygger man grønn industri? Panelsamtale med Andreas Thorsheim, Otovo og Andreas Jagtøyen, Kongsberg Digital