Norske Scatec Solar har så langt bygget ut solparker i ti land. Utbygginger i flere nye land er på trappene. Ett av dem er Mali.

Har fått lån

Avtalen om å bygge ut landets aller første solpark ble inngått i 2015. Nylig sa den afrikanske utviklingsbanken ja til et lån på 25 millioner dollar, noe som gjorde at realisering av solparken, som vil bli den største i Vest-Afrika, er ett skritt nærmere.

– Vi har jobbet med planene i Mali siden 2011. Det har vært politiske usikkerhet der og utfordringer knyttet til finansiering. I et land som Mali er det viktig å sikre god nok sikkerhet på finansieringssiden. Det har vi klart, og har fått godkjent et lån vi var avhengig av. Dermed regner vi med at det er få ting som står igjen før prosjektet kan komme i gang, sier Terje Osmundsen, direktør for forretningsutvikling i Scatec Solar.

Fakta

Scatec Solar

  • Norsk selskap som utvikler, bygger, eier og opererer solenergianlegg.
  • Så langt har selskapet bygget solkraftverk i Tyskland, Frankrike, Italia, Tsjekkia, Sør-Afrika, Rwanda, Honduras, India, USA og Jordan. I tillegg er nye anlegg i Mali, Malaysia, Mosambique og Brasil på gang.

Solparken vil ha en årlig kraftproduksjon på 52,7 GWh, noe som er rundt ti prosent av landets produksjonskapasitet, og skal ligge i nærheten av Segou i Sørøst-Mali. Nøyaktig når byggingen starter, er ikke avklart.

I stedet for olje og kull

Også i Bangladesh ser Scatec Solar på muligheter. I februar tegnet selskapet en partnerskapsavtale med det lokale selskapet A. K. Khan & Company. Planen er å utvikle flere store solprosjekter i ulike deler av landet.

– Land som Mali og Bangladesh har høye energikostnader. I Bangladesh er utfordringen at landet ikke lenger har særlig naturgass igjen. Det eneste alternativet til solenergi er massiv utbygging av kullkraftverk. Hvert nytt solkraftverk vil redusere behovet for kull. I Mali er situasjonen den samme. Der er de avhengig av import av olje, og sol vil erstatte olje som de bruker til å fyre med, sier Osmundsen.

Scatec vurderer også å bygge ut solparker i Ukraina. Det kan det bli to store solkraftverk med en kapasitet på 60 MW til sammen, ifølge PV Tech.

– Vi ble invitert dit, og har sett på noen muligheter for å kartlegge forholdene, slik vi gjør i en rekke nye markeder. Men ingen beslutninger er tatt, sier Osmundsen.

Vurderer Iran

Flere norske selskaper ser på Iran som et nytt marked, etter at sanksjonene ble lettet i fjor. Også Scatec Solar jobber med muligheter i landet, men Osmundsen sier det er flere spørsmål som må avklares først.

– Landet har markert en ambisjon om 5 GW fornybar energi innen få år. Det betyr at de har sterke ambisjoner. Men på grunn av sanksjonsregimet som har vært, er det fortsatt svært krevende å oppnå internasjonal prosjektfinansiering i Iran.

Lavere priser

Til neste år skal en ny solpark i Brasil stå ferdig.

– Vi ser på muligheter i flere markeder. Med den solenergirevolusjonen vi har nå, skulle det bare mangle. Vi har vært en pioner i mange år, og synes det er utrolig oppløftende at så mange land har satt høye ambisjoner for utbygging av solenergi.

Det siste årene har kostnadene ved solenergi falt dramatisk.

– Vi ser at man mange steder ikke lenger er avhengig av politisk vedtatte priser, det er ren markedskonkurranse som styrer. Kontraktene som vi nå inngår er generelt på et prisnivå som gjør at vi er konkurransedyktige og noen ganger billigere enn gass og ny kullkraft, sier Osmundsen.