Nettoproduksjonen av fjernvarme i Norge økte fra 5,5 til over 5,9 milliarder kilowattimer med varme (TWh). Medregnet noe produksjon ikke omfattet av SSB-tallene, var totalen rett under 6 TWh, viser tall fra Norsk Fjernvarmes statistikknettsted fjernkontrollen.no.

Som du kan se av grafikken under, utgjør husholdningenes bruk av fjernvarme en fjerdedel av den totale fjernvarmeleveransen i Norge.

Kjølig vinter gir vekst

– Det er “all time high” for fjernvarme i Norge, fastslår kommunikasjonssjef Trygve Mellvang-Berg i Norsk Fjernvarme.

En kjølig inngang på året og betydelig kundevekst blant de store fjernvarmeselskapene er hovedårsakene til økningen.