– Når du kombinerer kostnadsfall på utstyrssiden med økt driftstid, får du en samlet nedgang fra et prisnivå i 2009 på over 400 euro per produserte megawattime med vindkraft, sier analytiker Luke Mills fra Bloomberg New Energy Finance.

Han deltok nylig på konferansen Sysla Live og presenterte helt ferske tall for kostnadsutviklingen i bransjen.

31 millioner

Gjennomsnittlig koster en vindturbin på 3,6 MW, som er samme kapasitet som skal brukes ved Fosen-utbyggingen, nå like under 3,5 millioner euro.

I norske kroner tilsvarer det 31 millioner kroner. Men for å finne prisen per produserte megawattime med kraft, må man også se på kapasitetsfaktoren.

Det er forholdet mellom oppnådd årsproduksjon og den produksjonen kraftverket ville ha oppnådd med konstant full ytelse gjennom hele året.

Fire områder

Mills fremhever fire områder som har økt antallet timer vindturbinene produserer for full maskin.

– Lengre blader, turbiner for lav vindhastighet er brukt i områder med høy vindhastighet, bedre optimalisering av vindparkene og høyere tårn, bidrar alle til dette.

Se hele foredraget her: