Det er det høyeste tallet som noen gang er målt, og det høyeste tallet for noe land i verden. I fjor var rekorden på 39,1 prosent, viser tall fra Energinet.dk.

I 1460 av årets 8760 timer ble det i Vest-Danmark produsert vindenergi som overgikk det samlede forbruket i samme region.

– Det er ikke uvanlig at produksjonen er større en forbruket. Men at vi nå produserer mer enn 16 prosent av hva vi trenger, viser at vi i større grad kan ha nytte av å importere og eksportere strøm til andre land i fremtiden, sier rådgiver for Energinet.dk Carsten Vittrup.

Overskuddet fra danske vindmøller selges til Norge, Sverige og Tyskland.

Parlamentet har satt seg som mål at i 2020 skal vindkraft stå for halvparten av alt strømforbruket i Danmark. Ifølge prognoser vil dette målet nås.