Det skapte strid og store bølger da regjeringen i 2015 ba Norsk Polarinstitutt om å bruke ferskere tall for isutbredelsen i Barentshavet i oppdateringen av forvaltningsplanen for Barentshavet og Lofoten. Dette førte til at de nordligste blokkene i utlysningen av 23. konsesjonsrunde samme år ikke lå innenfor iskantsonen.

Nå bekrefter statssekretær Lars Andreas Lunde (H) i Klima- og miljødepartementet overfor Dagsavisen at det samme datagrunnlaget skal benyttes i oppdateringen av forvaltningsplanen for Norskehavet.

– Unødvendig

Dette får Venstres stortingsrepresentant Olav Elvestuen og WWF til å reise bust. For to år siden sendte en samlet opposisjon iskantdefinisjonen tilbake til daværende miljøminister Tine Sundtoft (H) med krav om at iskantgrensene som ble satt i den opprinnelige forvaltningsplanen fra 2011 fortsatt skulle gjelde.

Elvestuen mener det er unødvendig av regjeringen å ta en omkamp på iskantdefinisjonen.

– De vet hva flertallet i Stortinget mener. Jeg regner med at det samme flertallet som sist vil stemme ned dette, sier Elvestuen til avisen.

– Ikke omkamp

WWFs rådgiver for Arktis og nordområdene Nils Harley Boisen karakteriserer det som en «hårreisende» snikinnføring av den nye iskantdefinisjonen.

Olje- og energiminister Terje Søviknes (Frp), avviser kritikken og mener at det er riktig å bruke de mest oppdaterte beregningene av hvor den sårbare iskantgrensen går.

– Jeg vil ikke kalle dette en omkamp. Vi bruker i realiteten det beste kunnskapsgrunnlaget vi har på hvor iskanten faktisk er. Det var det vi la til grunn i forrige runde, og det er det vi legger til grunn i oppdateringen av forvaltningsplanen, sier Søviknes til NTB.