– Det er klart at den første store kontrakten innen vindkraft er kjempeviktig. Det er slik du får referanser og erfaring, sier John E. Stangeland i Norsea Group til Sysla Grønn.

Allerede 1. mars starter arbeidet på Stordbase, der fem fullskala havvindturbiner skal monteres. Da skal basen klargjøres for montering av verdens første flytende havvindpark, Hywind Scotland Pilot Park.

I tillegg kommer konstruksjon av fundamenter, lossing av 20 vindmølleseksjoner og alle tilhørende komponenter, etablering av fortøyningsområde for sub-strukturer og innendørs lagerfasiliteter samt inspeksjon av ferdig monterte vindmøller.

– Vi får vist bredden vi har og hvor stort omfang av arbeid vi kan gjøre.

Kontrakten vil sysselsette over 40 ansatte i Norsea Group, og har en verdi på 50-70 millioner norske kroner.

Satser på havvind

Norsea kjøpte i fjor det danske vindselskapet Øer og uttalte en ambisjon om å vokse innen vindkraft.

Stangeland omtaler kontrakten som et gjennombrudd.

– Det er spennende og samtidig et veldig spesielt prosjekt i og med at jobben skal skje i Norge og på våre baser.

Senteret for vindsatsingen skal fremdeles ligge i Danmark, men for monteringsjobben til Hywind passer norske baser ypperlig, fortsetter Stangeland.

Klar for tunge løft.

Stangeland påpeker at veldig mye av kompetansen som nå skal brukes innen vindkraft kommer fra offshorenæringen.

– Vi tar med oss femti år med erfaring.

Blant annet skal Norsea stå for kranløft av deler på mange hundre tonn.

– Bare dynamoen veier rundt 400-500 tonn. Hvert vindmølleblad er på nesten 80 meter. Det er snakk om svære dimensjoner.

Prosjektet gir også tiltrengt aktivitet i en periode med lavere aktivitet i oljebransjen.

– Det er klart, men det største er å bruke denne erfaringen til å få nye muligheter innen vindkraft, både på norske baser og nedover på kontinentet.

80 personer

Norsea Group vil også ha ansvar for forpleining av 80 personer under selve hovedfasen av prosjektet, som varer fra 1. januar – 30. juni 2017.

Når vindparken er ferdig etablert på østkysten av Skottland, vil den ha en kapasitet på totalt 30 MW.

Hver vindmølle vil ha en totalhøyde på nærmere 170 meter, med vindmølleblad på 77 meter.